07 aprel 1954- cü ildə Yerevan şəhərində anadan olmuşdur.
1961-1971-ci illərdə Bakı şəhəri 8 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.

1979-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışır.
1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
Hazırda “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dosentdir.

Evlidir, 2 övladı var.

773 1