2014/2015-ci tədris ilinin qış sessiyasının İMTAHAN SUALLARI (Əyani şöbə, I kurs)

 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Azərbaycan tarixi (az)
Azərbaycan tarixi (rus)

Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 (az)
Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 (rus)

Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji) (az)
Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji) (rus)

Diplomatiyanın əsaslari (az)
Diplomatiyanın əsaslari (rus)

Fizika-1 (Mexanika molekulyar elektrik) (az)
Fizika-1 (Mexanika molekulyar elektrik) (rus)

Fizika (az)
Fizika (rus)

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (az)
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (rus)

İqtisadi informatika (az)
İqtisadi informatika (rus)

Mülki müdafiə (az)
Mülki müdafiə (rus)

Rus dili

Xarici dil (BM qrupları üçün ingilis)
Xarici-dil (ingilis)

Xarici-dil (fransız)

Sosial və iqtisadi coğrafiya (az)
Sosial və iqtisadi coğrafiya (rus)

Sosiologiya (az)
Sosiologiya (rus)

Turizmin əsasları (az)
Turizmdə informasiya texnologiyaları-1 (az)

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası –1 (az)
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası –1 (rus)

AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (az)
AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (rus)

Riyaziyyat-1 (Xətti cəbr və riyazi analiz) (az)
Riyaziyyat-1 (Xətti cəbr və riyazi analiz) (rus)

Xətti cəbr və riyazi analiz (az)
Xətti cəbr və riyazi analiz (rus)

Xətti cəbr (az)
Xətti cəbr (rus)

İqtisadiyyat-1 (mikro) – qrup 173, 173-1 (az)

Mühəndis qrafikasi (az)

İdarəetmə nəzəriyyəsi (az)

Kimya-1 (az)
Kimya-1 (rus)

Kimya (az)
Kimya (rus)

Dizayn (az)
Dizayn (rus)

Mülki müdafiə və Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (az) (Əmtəəşünaslıq fakültəsi, qrup 374)

6323 1