xatai_aliyev_beynelxalq_ingilis-8618Alıyev Xətai Şahin oğlu
*

2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadiyyat
(ingilis dilli)” kafedrasının müəllimidir.

UNEC Empirik Tədqiqatlar mərkəzinin direktorudur.

2017-ci ildə həmmüəllifi olduğu “Çox, yoxsa az işləmək? Vergi və həyat məmnuniyyətinin iş motivasiyası üzərində təsiri: Kontinental və Şərqi Avropa nümunəsində” mövzusunda yazılan tədqiqat işi “Economics and Sociology” (ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print) jurnalında dərc olunub.

2018-ci ildə həmmüəllifi olduğu “Neft bumundan əvvəl, bum dövründə və sonra Azərbaycanda yerinə yetirilən fiscal siyasət” mövzusunda tədqiqat işi “Contemporary Economics” (ISSN 2300-8814 Online, ISSN 2084-0845 Print) jurnalında dərc olunub.

2018-ci ildə həmmüəllifi olduğu “Seçilmiş post-sovet ölkələrində Vaqner qanunu və Keynes hipotezinin yoxlanılması” mövzusunda yazılan tədqiqat işi “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis” jurnalında dərc edilib.