ask_lala_fotoi.e.n., dos. Amanova Lalə Səmədağa qızı

15 may 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

1987-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda iqtisadçı, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

 

 

*
1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasında baş elmi işçi işləyib.

1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosentdir.

20 elmi əsər və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.