muxtarova_zumrudb/m. Muxtarova Zümrüd Hüseyn qızı

1940-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutuna (indiki Azərbaycan Slavyan Universiteti) daxil  olmuşdur.

1966-cı ildə institutu  bitirib Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 1 il həm laborant işləyib, həm də saathesabı dərs demişdir. Elə həmin ildə müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.

*

1966-cı ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

1 kitab, 4 məqaləsi çapdan çıxıb.