cog_ilqar_fotoc.e.n., dos. Xəlilov İlqar Bəylər oğlu

1958-ci ildə Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində anadan olmuşdur.

1975-ci ildə Füzuli şəhər 1 №-li orta məktəbi bitirmişdir.

1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya fakültəsini coğrafiya müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir.

1980-1982-ci illərdə Füzuli rayonunun Çəmən kənd məktəbində coğrafiya müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1982-ci ildə Azərbaycan MEA Coğrafiya İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olmuşdur.

1983-1985-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.

1987-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.

 

 

2000-ci ilə qədər Coğrafiya İnstitutunun “Təbiəti mühafizə və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə” şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.

1992-ci ildə akademik Həsən Əliyevin rəhbərliyi ilə “Gəncə şəhərində ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənmə prosesləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Aşqabad şəhərindəki Səhra İnstitutunda müdafiə etmiş və 11.00.11 “Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii resurslardan səmərəli istifadə” şifrəsi ilə coğrafiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi coğrafiya və Tİİ” kafedrasının baş müəllimi;
2007-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışmışdır.

Hazırda “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasının dosentidir.

6 dərslik və dərs vəsaitinin, 5 tədris proqramı, 1 metodik vəsait, 1 metodik göstəriş, büdcə təyinatlı ETİ-nin və 50-yə qədər elmi məqalə və tezislərin müəllifi və həmmüəllifidır.

Ailəlidir, iki övladı var.