alesgerova_yegana_8070Ələsgərova Yeganə İsmayı qızı

1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) daxil olmuşdur.

1982-ci ildə həmin Universiteti bitirmişdir.

1982-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) katibə,  inspektor vəzifələrində çalışmışdır.

 

 

*

1992-2000-ci illərdə N.Nərimanov rayonu 212 saylı orta məktəbdə ingilis dili müəllimi işləmişdir.

200-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasının
müəllimidir.