bank_mikayilova_haqiqatS/t. Mikayilova Haqiqat Ashraf

Mikayilova Haqiqat Ashraf kizi was born in Fizuli region in 1957.

She studied at the secondary school in the years of 1962-1973.

Within 1977-1982 she studied at the Azerbaijan Institute of the National Economy named after D.Bunyadzade on “Finance- statistics”.

In the years of 1977-1981 she was a typist, a laboratory assistant, a senior lab. assistant at the AINE.

H.A.Mikayilova was a researcher of the same institute in 1993-1995.
She has been serving as a teacher at ASUE since 2001.
She is a teacher of the department of “Banking” since 2002.

*

Mikayilova is the author of 8 scientific woks.

1. «Qiymətli kağızlar bazarının bəzi xüsusiyyətləri», (“Aspirantların və elmi iş sahəsində özünü göstərən tələbələrin elmi konfransının məruzələrinin tezisləri”,1993)
2. «Sənaye sahələrinin ağır maliyyə vəziyyətini necə sağlamlaşdırmaq olar» («Millət» qəzeti, 1994)
3. «Lizinq – bazar münasibətlərinin perspektivli formasıdır» («İqtisadçı» qəzeti, 1994)
4. «Sənayenin kreditləşdirilməsi problemləri» (Azərbaycan XXI əsrin astanasında, 1998)
5. «Sənayenin kreditləşdirilməsinin təkamül mərhələləri» («Azərbaycan» qəzeti, 2000)
6. «Sənayenin kreditləşməsinin müasir vəziyyəti» («Azərbaycan» qəzeti, 2002)
7. «Sənaye sahələrində kredit münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi» («İqtisadçı» qəzeti, 2008)
8. «Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının təşkili, fəaliyyəti təhlili və qiymətləndirilməsi», 2014