DQƏTM-in Qiyabi təhsil şöbəsinin I, II, III, IV kursların cari və ötən semestrdən yaranmış borclar üzrə TƏKRAR İMTAHAN CƏDVƏLİ

21 FEVRAL 2019

İMTAHAN I TƏDRİS BİNASINDA (İÇƏRİŞƏHƏR KORPUSUNDA) TƏŞKİL OLUNACAQ

Cədvəl (25 fevral) təkrar imtahan

Cədvəl (27 fevral) təkrar imtahan