DQƏTM-in Qiyabi təhsil üzrə 4,5,6,7,8 KURSLARIN MAY ayında təşkil olunacaq akademik borclarının ləğvi üçün İMTAHAN TESTLƏRİ VƏ İMTAHAN CƏDVƏLİ

30 APREL 2018

İMTAHAN 1-ci tədris binasında (İçərişəhər korpusunda) 300 otaqda təşkil olunacaq.

İMTAHANLARA SAAT 14.00-da gəlməyininz xahiş olunur.

İMTAHAN CƏDVƏLİ  (IV kurs)

İMTAHAN CƏDVƏLİ  (V kurs)

İMTAHAN CƏDVƏLİ (VI, VII, VIII kurs)

İMTAHAN TESTLƏRİ