DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan I və II kurslar üzrə qış imtahan sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ

19 DEKABR 2016
FƏNN azərb. rus
1 0201y Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti az  rus
2 0203y İşgüzar yazışmalar az  rus
3 0301y Azərbaycan tarixi az  rus
4 0406y Pul və banklar az  rus
5 0810y Biznesin əsasları az  rus
6 1005y Insan resurslarının  idarə edilməsi az  rus
7 1302y Dövrələr nəzəriyyəsi az  rus
8 1303y Elektronikanın əsasları az  rus
9 1308y Fizika-1  az  rus
10 1309y Fizika-2  az  rus
11 1311y Fizika-2  az  rus
12 1317y Kimya-2  az  rus
13 1401y Mülki müdafiə  az  rus
14 1507y İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları  az  rus
15 1604y İnformatika  az  rus
16 1606y İnformatika  az  rus
17 1610y İqtisadi informatika  az  rus
18 1613y Kompüter sistemlərində informasiya  təhlükəsizliyi  az  rus
19 1619y Proqramlaşdırma dilləri və informatika  az  rus
20 1701y ARk və hüququn əsasları  az  rus
21 1803y Ekonometrika  az  rus
22 1907y İqtisadiyyata giriş  az  rus
23 1909y Makroiqtisadiyyat  az  rus
24 2308y Marketinq  az  rus
25 2412y İdarəetmə nəzəriyyələri  az  rus
26 2423y Menecment  az  rus
27 2703y Politologiya  az  rus
28 3104y Xətti cəbr və riyazi analiz  az  rus
29 3105y Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika  az  rus
30 3106y Riyaziyyat-1  az  rus
31 3107y Riyaziyyat-2 az   rus
32 3108y Riyaziyyat-2  az  rus
33 3317y Turizm və otelçilik  az  
34 3605y Əməyin mühafizəsi  az  rus
35 3651y Tətbiqi mexanika-1  az  rus
36 3708y Kommersiya fəaliyyətinin əsasları  az  rus
37 3901y Xarici dil-1  az  rus
38 3901y Xarici dil-1 (Rus dili)  az  rus
39 4001y Fəlsəfə  az  rus