Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik şöbəsi təlim keçirəcək

07 NOYABR 2017

Texniki işçilərin qəza təhlükəli isdə çalışdıqlarını nəzərə alaraq, işçilərin bilik və bacarıqlarını artırmaq və həyati təhlükəli ekstremal hallarda onların necə davranacaqlarını və tibbi yardim tədbirlərini öyrətmək məqsədi ilə universitetdə təlim keçiriləcək.

Mövzu:

  1. Həyati təhlükəli və ekstremal hallar və bu zaman necə davranmalı.
  2. Qəza baş verdikdə ishetsalat travmaları zamanı hansı hərəkətləri bilməli.

*

Təlimin keçirilmə vaxtı:   10.11. 2017   saat 12.00 

Təlimin keçirilmə yeri:    Əsas tədris binasında yerləşən 3 №-li tələbə poliklinikasında