I,II,III kurslarda təhsil alan (o cümlədən SABAH və ISE-də təhsil alan) tələbələr üçün bütün fənlər üzrə 2018-2019 tədris ilinin yaz semestri üzrə II kollokvium cədvəli

23 APREL 2019

I,II,III kurslarda təhsil alan (o cümlədən SABAH mərkəzi və Beynəlxalq İqtisadiyyat məktəbində təhsil alan)
tələbələr üçün bütün fənlər üzrə 2018-2019 tədris ilinin yaz semestri üzrə II kollokvium cədvəli

CƏDVƏL