UNEC-də Elm aylığı keçiriləcək

04 OKTYABR 2017

2017-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında UNEC-də Elm aylığı keçiriləcəkdir.

Elm aylığı çərcivəsində UNEC-in professor-müəllim heyətinin, doktorant, gənc tədqiqatçı, magistr və tələbələrinin
elmi məqalələrinin müsabiqəsi elan edilir.

Mövzu:
“MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ KONTEKSİNDƏ”

Tədbirlər planı

Məqalələrin tərtibinə qoyulur tələblər