UNEC kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə ELAN EDİR

10 MART 2017

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  TƏHSİL  NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

Kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə

ELAN EDİR

 

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər kafedrası
müəllim – 1 yer (0,75 ştat)

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası
baş müəllim – 1 yer (0,75 ştat)

İqtisadi nəzəriyyə kaferdası
Kafedra müdiri
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0.5 ştat)

Qiymət və qiymətləndirmə kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim – 1 yer

Maliyyə və maliyyə institutları kafedrası
iqtisad elmləri doktoru, professor  –  1 yer
iqtisad elmləri namizədi, dosent –  1 yer
müəllim – 2 yer

Mühasibat uçotu və audit kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 3 yer
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim – 1 yer

İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0,5 ştat)
müəllim – 1 yer

Menecment kafedrası
iqtisad elmləri doktoru, professor – 1 yer
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim – 1 yer

İnformatika kafedrası
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent – 2 yer
texniki elmlər namizədi, dosent – 3 yer
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 2 yer
baş müəllim – 1 yer

Riyaziyyat kafedrası
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0,75 ştat)
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent – 2 yer
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer
pedaqoji elmlər namizədi, dosent – 1 yer
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim – 1 yer (0.75 ştat)
müəllim – 1 yer (0,5) ştat

Ticarət və gömrük işinin təşkili kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer
iqtisad elmləri namizədi, dosent –  1yer (0,75 ştat)
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)

Marketinq kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 2 yer
müəllim – 1 yer (0,5 ştat)

Humanitar fənlər kafedrası
Kafedra müdiri
tarix elmləri namizədi, dosent – 1 yer

Biznesin idarə edilməsi kafedrası
iqtisad elmləri namizədi, dosent – 1 yer

Azərbaycan dili kafedrası
Kafedra müdiri
filologiya elmləri namizədi, dosent – 1 yer
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – 1 yer

Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası
biologiya elmləri namizədi, dosent – 1 yer (0,75 ştat)

Dizayn kafedrası
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – 1 yer

Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrası
texniki elmlər doktoru, professor – 1 yer
texniki elmlər namizədi, dosent – 2 yer
baş müəllim – 1 yer

İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası
texniki elmlər namizədi, dosent – 1 yer
baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
müəllim – 1 yer (0,5 ştat)

İqtisadi hüquq kafedrası
hüquq üzrə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – 1 yer (0,5 ştat)

Mülki müdafiə kafedrası
Kafedra müdiri

 

Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası (ingilis dilli)
Kafedra müdiri

Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat kafedrası
Kafedra müdiri

Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası
Kafedra müdiri

 

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbul müddəti elan dərc edildikdən bir ay keçənədəkdir.

  1. Ərizə
  2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
  3. Əmək kitabçasının surəti
  4. Tərcümeyi hal
  5. Elmi ad haqqında diplomun surəti
  6. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti
  7. Baza ali təhsil haqqında diplomun surəti
  8. Elmi və tədris-metodiki işlərin siyahısı

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ1001 Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, mərtəbə 2, otaq 224
Telefon: (012) 492-73-72