???????????????????????????????Əhmədova Aliyə Yusif  qızı

10 yanvar 1927-ci il Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1949-cu ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakultəsinin jurnalistika ixtisasına daxil olmuşdur.
1953-cü ildə həmin universiteti bitirmişdir.

1960-1963-cü illərdə aspiranturaya qəbul olunmuşdur.

 

*
1980-cı ildə namizədlik işini müdafiə edərək fəlsəfə elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür.

1983-cü ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutnda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində) müəllim, baş müəllim,  dosent vəzifəsində işləmişdir.

2017-ci ilə kimi UNEC-in “Politologiya” və “Humanitar fənlər” kafedralarının dosent-məsləhətçi olub.

50-ə yaxın elmi-metodiki əsəri çapdan cıxıb.

2017-ci ilin dekabrında vəfat edib.