mstafayeva_maralf.f.d., b/m. Mustafayeva Maral  Ramazan qızı

1973 -cü il aprelin 17-də Bakı şəhərində anadan olub.

1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetine qəbul olunub.

1996-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasina laborant vəzifəsinə qəbul olunub.
2001-ci ildən İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

2009-cu ilin yanvarında Baki Slavyan Universitetində “Поэтика повседневности в творчестве Людмилы Петрушевской” dissertasiya movzusu təsdiq edilib. 23 sentyabr 2013-cü ildə elmi işni mudafiə edib və Baki Slavyan Universitetinin elmi şurası tərəfindən qəbul olunub. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Hazırda UNEC-in “Rus dili” kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir. Üc ovladı var.

                                   Nəşr olunan əsərləri

1.” Драматургические произведения Людмилы Петрушевской”-статья, Baki – 2010 N(1) Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemlari Ali mektablar arasi məqalələr məcmuəsi ( Mutarcim 2010)(s203-206)
2.” Особенностм воплощения архетипов в творчестве Людмилы Петрушевской”- статья, Baki-2010 N5(76) Beynəlxalq Elmi- Nazari jurnal”Dil ve Adabiyyat” Baki Dövlət Universiteti (s. 188-190)
3. ” О принципах драматургии Людмилы Петрушевской- тезисы, Бакы-2010. Материалы XIV республиканской научной конференции докторантов и молодых ученых (s206-207)
4.” Многообразие жанровых форм в прозе Людмилы Петрушевской”- статья Белоруссия-2011N2 Минск Научно педагогический журнал ” Вести БДПУ”(s61-63)
5.” Формирование поэтики повседневности в творчестве Людмилы Петрушевской”-статья Москва-2011 ИПК МГЛУ ” Рема” Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке. Сборник материалов VI международного форума( часть2)(s109-115)
6.” О роли архетипов в творчестве Людмилы Петрушевской”- статья. Mütərcim, 2013 Baki
7.” В поисках стиля”- статья, 2013 N1(45) Гуманитарные исследования. Астраханский Государственный Университет(s51-56)