riyaz_vahid_fotof.-r.e.n., b/m. Hüseynov Vahid Hüseyn oğlu

Gürcüstan şəhərinin Marneuli rayonunun Əzizkənd  kəndində anadan olub.

1965-ci ildə orta məktəbi bitirib.

1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun  fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub, 1969-cu ildə bitirib.

1969-cu ildə Az.EARM institunda işə daxil olub.

1981-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib alimlik dərəcəsi alıb. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir.

 

 

*

1991-ci ildə M.Əzizbəyov adına AZ.SU Mingəçevir filialı “Ali riyaziyyat” kafedrasında baş müəllim təyin olunub.

1992- ci ildə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitunda  baş müəllim işləyib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasında baş müəllim işləyir.

2020-ci ildən UNEC-in “Riyaziyyat və statistika” kafedrasınında çalışır.

20 elmi-metodiki məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.