Rufar Qasumovi.e.d., prof. Kasumov Rüfət Məmməd oğlu

11 oktyabr 1944-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) bitirib.

1967-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi yanında Elmi-tədqiqat iqtisad institutunda işləyib.

1974-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülüb.

2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. İqtisad elmləri doktorudur.

1992-ci ildən 2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının professorudur.

 

*

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına görə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə Əməkdar müəllim fəxri adı verilib.

215-dən artıq elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Evlidir, bir övladı və nəvəsi var.

2 3