bux_vaqif_fotoi.e.n., dos. Quliyev Vaqif Məhərrəm oğlu

10 noyabr 1950-ci ildə Gürcüstan Respublikası Bolinisi rayonunun Ayorta kəndində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Universitetini) bitirmiş və həmin ildə təyinatla Azərbaycan SSR Dövlət Əmək Əmanət kassaları idarəsində inspektor-mühasib vəzifəsində işləmişdir.

1976-1979-cu illərdə Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyat İnstitutunda aspiranturada təhsil almış, 1981-ci ildə orada namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

 

*
1974-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının iqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda kiçik və baş elmi işçi, Elmi katib, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.

1998-ci ildən İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu” kafedrasının dosentidir.
2006-cı ildə Uçot-iqtisad fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləyib.
2005-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Mühasibat uçotu üzrə Məsləhət Şurasının üzvüdür.

Dərslik, dərs vəsaiti, 100-ə qədər elmi-metodoloji və praktiki yönümli əsərlərin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.