nacafova_kamala_sfera_fotoi.f.d., asst. Nəcəfova Kəmalə Akif qızı

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib;
iqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın
iqtisadiyyatı və idarə olunması” kafedrasının assistentidir.