in2_panahova_gunayi.f.d., b/m. Pənahova Günay Məhiş qızı

1980-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Yasamal rayonu A.Hüseynzadə adına 20 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi nəzəriyyə ixtisasına daxil olmuşdur.

2001-ci ildə bakalavr təhsil pilləsini bitirdikdən sonra 2001-2003-cü illərdə magistraturaya daxil olmuşdur.

2004-cü ildə dissertant olmuşdur.
2010-cu ildə “Davamlı inkişafın təmin edilməsinin makroiqtisadi problemləri” mövzusu üzrə iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

 

*

2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  “İqtisadi nəzəriyyə-2”
kafedrasında işləyib.

Hazırda “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

1-gunay_mahish_pnahova_1438