sahxla_0052i.ü.f.d., dos. Hüseynova Şəhla Akif qızı

01.01.1975-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda anadan olmuşdur.

1996 – cı ildə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunun “Qeyri-Ərzaq Malları Əmtəəşünaslıgı”  ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008 – Müxtəlif təsərrüf formaları şəraitində ixtisaslı kadr hazırlıgı və hazırlıq sistemlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda, namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. (08.00.05-Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi).

1996-1997-ci il BDƏKİ-nin “Ümumiqtisad” kafedrasında laborant, baş laborant.
1998-2000-ci il  “Ümumiqtisad” kafedrasında müəllim.
2001-ci ildən baş müəllim.
2002-2013-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin “İqtisadi nəzəriyyə 2“ kafedrasında baş müəllim.
2013-2015-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin “İqtisadi nəzəriyyə 2“ kafedrasında dosent.
2015-2017-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat“ kafedrasında dosent.
2017-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin “Rus iqtisad məktəbinin“ “İqtisadiyyat”  kafedrasının dosenti.
2017-ci il Azərbaycan Dövlə İqtisad Universitenin “Rus iqtisad məktəbinin“ “İqtisadiyyat”  kafedrasında “İqtisadiyyat” ixtisasının rəhbəri və zifəsində calışır.

 

 

**

Nəşr olunmuş elmi əsərlərin sayı: 48.

O cümlədən:

respublikada :40
xaricdə: 8

dərs vəsaiti: 1
metodik vəsait: 2
tədris proqramı:3
dərsliyin tərcüməsində iştirak  edib: 7

2016-cı ilin dekabrında UNEC-dəki səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyətləri nəzərə alınaraq təşəkkür elan edilmişdir.

Ailəlidir. İki övladı var.

 

 dos. Ş.Hüseynova  UNEC NEWS -da

UNEC tələbəsinin elmi məqaləsi Bolqarıstan nəşrində (28.02.2018)
Rus İqtisadiyyat Məktəbində açıq seminar (21.04.2017)
UNEC-də konfrans: “Müstəqil Azərbaycanın inkişafı rəqəmlərdə” (24.11.2016)
*

1-shaxla_akif_huseynova1401DSC_0001telebe