Elektron İdarəetmə Mərkəzinin direktoru dos. Həsənova Zöhrə Bilal qızı

Əlaqə tel: +(994) 12 492-13-25 ;  +(994) 12 492-59-04
E-mail: z.hasanova@unec.edu.az

 

2360 4

Elektron İdarəetmə Mərkəzi haqqında

Universitetdə ilkin olaraq Hesablama Mərkəzi kimi yaradılıb. 2010-cu ildan İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi (İKTM) kimi fəaliyyət göstərib.

UNEC-in 19.01.2017-ci il tarixli 32/3/2017 №-li əmri ilə İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi ləğv edilərək onun bazasında Elektron idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır. 15.05.2017-ci il tarixindən Elektron idarəetmə mərkəzinin strukturu müəyyən edilmişdir.

Məqsədi

1. Universitetin tədris fəaliyyəti prosesinin informasiyalaşdırılmasının sonrakı inkişafı.
2. Perspektiv informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.
3. Tədris prosesinə fəal təsir etməyə imkan verən elmi və metodiki əsaslandırılmış kompyuter tədrisi sisteminin yaradılması.
4. Universitetin mövcud saytının bazasında kompleks informasiya portalının modernləşdirilməsi və cari xidməti.

Mərkəzin şöbələri:

 • Texniki xidmət şöbəsi
 • Şəbəkə xidməti və informasiya təhlükəsizliyi şöbəsi

*

Əsas vəzifələri

Texniki xidmət şöbəsi

 1. Universitetin bütün kompyuter avadanlıqlarının texniki xidməti və modern­ləşdirilməsi.
 2. Müasir proqram təminatının əldə edilməsi, təkmilləşdirilməsi, tətbiqi və aparılması (kafedralarla, tədris və elmi tədqiqat şöbələri ilə birgə).
 3. Texnikaların istifadəsi üzrə əməkdaşlar, aspirantlar və tələbələr üçün kurs­ların, seminarların, mühazirələrin, istehsal təcrübələri və məsləhət saatlarının təşkilində iştirak.
 4. Universitetin kompyuter texnikası parkının tezköhnələn materiallarla (katric, rəngli lent, fləş kart) təmin edilməsi.
 5. Tədris elmi və  təsərrüfat fəaliyyəti üçün AİS-nin altsistemlərinin işlənib hazırlanması, istismara verilməsi və işlək vəziyyətdə saxla­nılması və modernləşdirilməsi.

Şəbəkə xidməti və informasiya təhlükəsizliyi şöbəsi 

 1. Qlobal internet şəbəkəsinə çıxışı olan universitet lokal şəbəkəsinin inkişafı və təkmil­ləşdirilməsi.
 2. Kompyuter vaxtının istifadəsinin uçot və nəzarəti.
 3. Bütün tədris binalarında yüksək sürətli İnternet şəbəkəsinin təşkil edilməsi və informasiya köşklərinin yerləşdirilməsi.
 4. Başqa təşkilat­lara və universitetin kontingentinə İnternet şəbəkəsinin informasiya resurslarının təqdim edilməsi.
 5. Yerli və dünya sisteminə inteqrasiya  olunmuş vahid telekom­munikasiya şəbəkəsi əsasında informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi.
 6. WiMax texnologiyaları əsasında biliklər portalına simsiz ümum­universitet çıxış zonasının yaradılması.
 7. Professor-müəllim heyəti və universitetin əməkdaşları üçün elektron ünvanının yaradılması və idarə edilməsi.