azad_sevincfil.e.n., dos. Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl qızı

1 noyabr  1967- ci  ildə Bakı  şəhərində  anadan olub.

1985-ci ildə orta məktəbi  bitirib  və həmin ildə Azərbaycan Dövlət  Universitetinin  (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya  fakültəsinə daxil olub.

1989-cu ildə Azərbaycan  Xalq Təsərrüfatı Universitetinin (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Rus  dili” kafedrasında  laborant;
1993-cü ildə  böyük  laborant vəzifələrində çalışıb.

1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin “Rus dili”  kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

 

 

 

*

1998-ci ildə  Bakı   Dövlət  Universitetinin   dissertantı olub.

2001-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə təyin olunub.

2002-ci ildə filologiya  elimləri  üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, 2003-cü ildə dosent vəzifəsinə təyin olunub.

Hazırda  Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin “Rus dili” kafedrasının  dosentidir.

3 metodoki vəsaitin,  1 dərs  vəsaitinin, 1 monoqrafiyanın, 20- dən çox məqalə və tezislərin müəllifidir.

Bir övladı var.