Marketinq kafedrasıi üzrə mühazirə mətinləri

Beynəlxalq marketinq

Logistika

Marketinqin idarə edilməsi

Marketinq

Marketinqin kommunikasiya sistemi

Strateji marketinq

Xidmət marketinqi

1944 2