shamsaddin

i.e.d., prof. Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu

e-mail: sh.hajiyev@unec.edu.az

1950-ci il noyabrın 8-də Ucar rayonunda anadan olub.

1966-cı ildə orta məktəbi bitirərək D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) daxil olub. 1970-ci ildə institutu bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi yanında Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutuna iqtisadçı vəzifəsində işləməyə göndərilib. 1971-ci ildə həmin institutun aspiranturasına qəbul olub.
1974-cü ildə təhsilini başa vurub. 1981-ci ilə kimi həmin institutda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi və bölmə müdiri vəzifələrində çalışıb.

1981-ci ildə müsabiqədən keçərək Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna baş müəllim;
1986-cı ilin noyabrında dosent vəzifəsinə seçilib.
1989-cu ildə “Ticarətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasına müdir təyin olunub.
1993-1996-cı illərdə “Marketinq və xarici iqtisadi əlaqələr”;
1996-2000-cı illərdə “Marketinq və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”;
2001-ci ildən 2019-cu ilə kimi “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasına rəhbərlik edib.
2019-cu il “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının professorudur.

1980-cı ilin yanvarında “Azərbaycan SSR-nin pərakəndə mal dövriyyəsi və onun planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini Q.V.Plexanov adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1999-2001-ci illərdə T.Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun doktorantı olub. 2001-ci ilin iyun ayında həmin institutda “Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının formalaşması və inkişafı” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib və həmin ildə də 08.00.14. – “Dünya təsərrüfatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” ixtisası üzrə respublikada ilk və indiyə qədər yeganə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb.

1992-ci ildə dosent, 2004-cü ildə professor elmi adını alıb. 110-dan çox elmi əsərin müəllifidir.

3 noyabr 2004 – 5 mart 2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışıb.
2010-ci ilin noyabryında 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsindən AR Milli Məclisinə deputat seçilib. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri olub. Hazırda Milli Məclisin deputatıdır.
10 noyabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.

4362 3