Qiyabi təhsil şöbəsi

Şöbə müdiri: Köçərli Yalçın Ənvər oğlu

Əlaqə tel: +(994) 12 564-32-66

*
Qiyabi təhsil şöbəsi UNEC-də qiyabi təhsilalma formasında tədris prosesini təşkil edən struktur bölməsidir.
Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında aşağıda qeyd olunan 16 ixtisas üzrə tədris həyata keçirilir:

 

2017/2018 tədris ilində qiyabi təhsilalma formasında tədris olunan ixtisaslar və təhsil alan tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat

İxtisaslar Kurslar üzrə tələbələrin sayı
I II III IV V VI, VII, VIII
1 Maliyyə 46 50 84 61 55 37
2 Dünya iqtisadiyyatı 25 27 43 48 40 21
3 Mühasibat uçotu və audit 43 47 60 63 29 7
4 Statistika 15 22 16 13 7 0
5 Menecment 20 17 14 26 13 5
6 İnformasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi 0 0 17 30 23 9
7 Qida məhsulları mühəndisliyi 12 17 15 19 17 7
8 Çoxişlənən malların texnologiyası 6 14 15 16 10 7
9 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifıkasiya mühəndisliyi 10 11 13 13 8 6
10 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi 22 30 29 31 21 10
11 Marketinq 19 14 14 18 4 1
12 Kommersiya 21 18 16 29 14 5
13 İqtisadiyyat 27 37 49 56 45 26
14 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi 23 20 20 16 3 1
15 Ekologiya 0 0 0 12 4 0
16 Biznesin idarə edilməsi 25 29 16 26 20 16
Cəmi 314 353 421 477 313 158
Yekun 2036

 

16215 2