Qiyabi təhsil şöbəsi

Şöbə müdiri: Köçərli Yalçın Ənvər oğlu

Əlaqə tel: +(994) 12 492-65-64

*
Qiyabi təhsil şöbəsi UNEC-də qiyabi təhsilalma formasında tədris prosesini təşkil edən struktur bölməsidir.
Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında aşağıda qeyd olunan 22 ixtisas üzrə tədris həyata keçirilir:

 

2014/2015 tədris ilində qiyabi təhsilalma formasında tədris olunan ixtisaslar və təhsil alan tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat.

İxtisaslar Kurslar üzrə tələbələrin sayı
I II III IV V
1.

Maliyyə

45 57 65 113 176
2.

Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi

- - - 11 -
3.

Dünya iqtisadiyyatı

42 44 73 - -
4.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

= - - 66 70
5.

Gömrük işinin təşkili

- - - 9 14
6. Beynəlxalq ticarət - - - 9 14
7. Mühasibat uçotu və audit 57 26 33 75 85
8. Statistika 15 7 12 12 15
9. Menecment 23 16 20 45 59
10. İnformasiya texnologiyası mühəndisliyi 29 24 26 26 55
11. Qida məhsulları mühəndisliyi 15 16 16 27 25
12. Coxişlənən malların texnologiyası 15 10 15 14 18
13. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifıkasiya 15 9 4 16 22
14. İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi 27 22 47 - -
15. Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi - - - 16 19
16. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi - - - 26 46
17. Marketinq 16 1 - 20 16
18. Kommersiya 29 14 24 39 40
19. İqtisadiyyat 50 46 52 93 114
20. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi 15 4 - 23 22
21. Ekologiya 10 5 8 7 11
22. Biznesin idarə edilməsi 28 21 20 49 57
Cəmi 431 322 415 696 878
Yekun 2742

 

6333 3