Mehemmed mRektorun innovasiya və strateji inkişaf məsələləri üzrə məsləhətçisi,
dos. Cəmilov Məhəmməd Rüstəm  oğlu

1966-ci ildə anadan olmuşdur.

1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna daxil olmuşdur.

1988-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspirantı olmuşdur.

1995-ci ilin sentyabrında AzDİU-nin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsi üzrə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülmüşdür. “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasının dosentidir.

2000-ci ilin fevralında İslam İnkişaf Bankının təşkil etdiyi Davamlı inkişaf üzrə kurs keçmişdir.

UNEC-də Rektorun innovasiya və strateji inkiçaf məsələləri üzrə məsləhətçisidir.

Nəşrləri:
1. TASİS proqramı, milli ekspert. Bakı 2002
2. Jurnalistikanın Azərbaycanda iqtisadi inkişafı üzrə Avrasiya fondunun layihəsi. Bakı 2001
3. DTT-na daxil olmaq istiqamətində Ticarət Nazirliyinin əməkdaşlarının hazırlanması. Bakı 2000
4. Milli özəl müəssələr üçün Marketinq proqramlarının hazırlanmasına dair təlim. Bakı 1998-2001

*

Gələcəyin innovativ universiteti – UNEC  (MÜSAHİBƏ) (30.11.2015)

DSC_0349 DSC_9422magomed_97711422

546 1