UNEC-də tədrisin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması barədə
Elmi Şuranın 26 may 2017-ci il tarixli qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə
01.07.2019-cu il tarixdən “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” və  “Beynəlxalq münasibətlər” kafedraları ləğv edilmişdir.

01.07.2019-cu il tarixdən  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və diplomatiya” kafedrası yaradılmışdır. 

2797 2