Kafedra müdiri: Prof. Həsənov Əli Pənah oğlu

Ünvan: Bakı, M.Muxtarov, 194 (III korpus)
Telefon: +(994) 12 564-67-55; +(994) 12 564-37-08

e-mail: ali.hasanov@unec.edu.az

 osman_ali_0034 osman_0017 DSC_0013  DSC_0009azer_huseynov5077770753492212874581_nazer_huseynov5753491112212874581_n

 

“İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının xəbərləri UNEC NEWS-da

UNEC-in yenidən seçilən müəllimləri and içib (18.04.2018)
UNEC-də yeni laboratoriya yaradılacaq
 (09.04.2018)
Ulu Öndərə həsr olunan konfranslar tələbələrin elmi potensialını inkişaf etdirir (05.05.2017)
UNEC tələbələri müasir istehsal texnologiyaları ilə tanış olublar
 (23.11.2016)

ADNSU və UNEC tələbələri Azərbaycan gənclərinin müasir problemlərini müzakirə ediblər (19.11.2016)
“Dövlət Bayrağı Günü” UNEC-də qeyd edilib
 (08.11.2016)
UNEC-də “Sağlamlıq ayı” çərçivəsində tədbir keçirilib (02.11.2016)
UNEC-də Beynəlxalq standartlaşdırma gününə həsr olunan elmi-praktik seminar (18.10.2016)
Əmtəəşünaslıq fakültəsində konfrans: “İstehlak mallarının təhlükəsizliyi” (10.05.2016)
UNEC tələbələri Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriyalarından istifadə edə biləcəklər (17.12.2015)

15694 3

Kafedra haqqında

“İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrası  2015-ci ilin sentyabrında iki kafedranın – “Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası” və “Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedralarının birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Hazırda kafedraya prof. Əli Həsənov rəhbərlik edir.

“Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası”. 1967-ci ildə “Əmtəəşünaslıq” kafedrasından ayrılmışdır. Bu sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına hələ 30-cu illərdən başlanılmışdır.

Kafedraya müxtəlif vaxtlarda dos. Nazim Mustafayev (1967-1973), dos. Aliya Karaşarlı (1973-1983), dos. Əhməd-Cabir Əhmədov (1983-1984; 1989-2001), prof. Aliya Karaşarlı (1984-1989), dos. S.H.İsfən­diya­rov (2001-2005), dos. Ə-C. Əhmədov (2005-2015) rəhbərlik etmişlər.

Uzun müddət “Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kimi fəaliyyətdə olan kafedranın adı daha sonralar dəyişdirilərək, “Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kimi öz missiyasını yeni şəraitdə davam etdirmişdir.

Kafedranın əməkdaşları Moskva, Kiyev, Odessa, Mogilyov, Xarkov, Tbilisi, Alma-Ata şəhərlərində keçirilən konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişlər. Kafedra əməkdaşlarından 7 nəfəri müəlliflik şəhadətnaməsi almış, 4 texnoloji təlimat hazırlamış və 4 yeni məhsulun istehsalını istehsalata tətbiq etmişlər.

Hazırda kafedrada iki ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır:

 • Ərzaq malları əmtəəşünaslığı;
 • İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası.

*

Kafedranın nəzdində bir sıra laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

1.Bitki mənşəli ərzaq malları əmtəəşünaslığı laboratoriyası;
2.Heyvan mənşəli ərzaq malları əmtəəşünaslığı laboratoriyası;
3.Ərzaq malları əmtəəşünaslığı muzey-kabineti;
4.Magistrlər üçün laboratoriya-kabinet.

Kafedra “Azərsun” şirkətinin iki müəssisəsində (“Bakı yağ və qida sənaye ATSC” və “Qafqaz Konserv Zavodu”) istehsal edilən ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin və ekoloji təmizliyinin ekspertizası üzrə dövlət büdcəli elmi-tədqiqat işi aparır. Eyni zamanda tələbələr “SUN TEA AZERBAYCAN” ASC-də əmtə­əşünaslıq-texnoloji təcrübə keçirlər. Kafedra istehsalatla daim əlaqə saxlayır. İsteh­salatla əlaqədar olaraq elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedrada “Azərbaycanda əhaliyə təklif edilən ərzaq mal­larının istehlak dəyərinin yüksəldilməsi yolları” probleminə həsr olunmuş “Azərbaycanda istehsal olunan meyvə-tərəvəz konservlərinin, ye­yinti yağ­larının, dən-un məhsullarının və balıq məhsullarının istehlak xas­sələrinin öyrənilməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işləri yerinə yetiril­miş­dir.

Tədris olunan əsas fənlər:

1. Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları.
2. Taxıl –un və qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası.
3. Meyvə-tərəvəz və tamlı mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası.
4. Yeyinti yağları süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası.
5. Ət və balıq  məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası.
6. Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası.
7. Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası.
8. Ərzaq xammalının  əmtəəşünaslığı və anatomiyası.
9. Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası.
10. İstehlak (ərzaq) mallarının eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması.
11. İstehlak (ərzaq) mallarının kodlaşdırılması.
12. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası  – ümumi kurs (Digər ixtisaslarda tədris olunur).
13. Əmtəəşünaslığın əsasları –  Kommersiya fakultəsində tədris olunur.
14. Kommersiya əmtəəşünaslığı  –  Kommersiya fakultəsində tədris olunur.

“Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası”. Kafedra “Əmtə­əşü­naslıq” kafedrasının bazasında, onun iki yerə ayrılması ilə 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. 1967-1976-cı illərdə kafedraya görkəmli Azər­baycan əmtəəşünas-alimi, dosent Soltan Salmanov rəhbərlik etmiş­dir. Kafedraya 1976-1985-ci illərdə t.e.n., dosent Cavanşir Vəliməmmədov, 1985-1992-ci illərdə prof. Əli Pənah oğlu Həsənov, 1992-1994-cü illərdə dos. Nurəddin Həsənov, 1994-2008-ci illərdə tex.e.n., dos. C.M.Vəliməmmədov, 2008-2014-cü illərdə  tex.e.n., dos. S.İ.Abdullayeva rəhbərlik etmişlər.

2009-cu ildə Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi yeni ixtisas istiqamətinə əsasən kafedra “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrası ilə birləşərək “Qeyri-ərzaq malları əmtə­əşünaslığı və ekspertizası” adlandırılmışdır.

Kafedrada 2 ixtisas üzrə: “Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı” və “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisasları üzrə bakalavr və magistr hazırlığı həyata keçirilir.

“Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı” ixtisası üzrə bakalavr pil­ləsində 11 fənn, “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisası üzrə isə 12 fənn tədris olunur. Hər iki ixtisas üzrə magistr hazırlanır. Ma­gis­tratura pilləsində kafedrada 6 fənn tədris edilir.

*

Kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən tədris laboratoriyalarında mövcud olan cihaz, avadanlıqlar, həmçinin əyani vəsaitlər tədris planında nəzərdə tutulmuş mühazirə və laboratoriya məşğələlərinin qənaətbəxş səviyyədə keçiril­məsinə imkan verir.

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə kafedranın əmək­daşları tərəfindən onlarla dərslik, dərs vəsaitləri, proqram, metodik göstərişlər hazırlanmış və nəşr edil­miş­dir.

Kafedranın professor-müəllim heyəti ixtisas kurslarının tələbələrini elmi işlərə cəlb edirlər. Hər il 18-20 tələbə elmi işlərin aparılmasında iştirak edir və öz məruzələrinin tezislərini konfransların materiallarında çap etdirirlər. Bu tələbələrin əksəriyyəti öz təhsillərini sonradan magistraturada davam etdirir.

Kafedra aşağıdakı təşkilat və müəssisələrlə sıx əməkdaşlıq edir:

 1. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
 2. “Azərsun Holdinq” Səhmdar Cəmiyyəti;
 3. Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko­mis­si­yas­ı;
 4. “Ramana” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti;
 5. “Alyans” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti.

Bu təşkilatlarda tələbələr istehsalat təcrübəsi keçir, buraxılış işləri üzrə materiallar toplayır, nəzəri biliklərini təcrübə ilə birləşdirirlər. On­ların aparıcı mütəxəssisləri istehsalat tərəfindən bizim təcrübəyə göndər­diyimiz tələbələrə rəhbərliyi həyata keçirirlər.

Kafedra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir sıra ali məktəbləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. Onlardan Q.V.Plexanov adına Moskva İqtisadiyyat Aka­demiyası, Moskva Kooperativ Univer­siteti, Moskva Toxuculuq Universiteti, Tbilisi və Kutaisi Dövlət Universitetlərini göstərmək olar.

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. tex.e.n., prof. Həsənov Əli Pənah (kafedra müdiri) (0,5)
 2. tex.e.d., prof. Səidov Rasim Əzim
 3. tex.e.n., dos. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl (UNEC-in fəxri prof.)
 4. b.e.n., dos. Mirzəyev Gəray Surxay
 5. tex.e.n., dos. Həsənov Nurəddin Nəsir
 6. tex.e.n., dos. Hüseynov Azər Ədalət
 7. k.e.n., dos. Məmmədov Oktay Əkbər
 8. k.e.n., dos. Nağıyev Zərdabi Murad
 9. tex.e.n., dos. Nəsirova Zemfira Hətəmxan
 10. tex.f.d., dos. Alverdiyeva Nazilə Fərman
 11. bio.f.d., dos. Quliyeva Fəridə Rahib
 12. bio.f.d., dos. Quliyeva Lalə Vəkil
 13. t.ü.f.d., dos. Cəfərova Yeganə Nurəddin
 14. i.f.d., dos. Kərimova Maya Cavanşir
 15. i.e.n., dos. Məmmədova Nigar Oktay
 16. tex.e.n., dos. İsfəndiyarov Sabir Hüseynalı (0.5)
 17. tex.e.n., dos. Osmanov Tofiq Ramazan (Əmtəəşünaslıq fak. dekanı) (0.5)
 18. tex.e.n., dos. Səmədov Elçin Ələsgər (Əmtəəşünaslıq fak. d/müavini) (0.5)
 19. tex.f.d., b/m. Abbasova Sevinc Məhəddin
 20. tex.f.d., b/m. Məmmədov Azər İsmayıl
 21. b/m. Əliyeva Zənurə Həsrət
 22. b/m. Musayeva Vüsalə Hacı
 23. b/m. Cəfərova Afət Məstan 
 24. b/m. Quliyeva Sənubər Abdulla
 25. b/m. Cabbarova Qənirə Zərgər 
 26. b/m. Allahverdiyeva İlhamə Fəxrəddin
 27. b/m. Həsənova Aynurə Fəxrəddin  
 28. b/m. Neymətova Ülkər Vaqif
 29. b/m. Həsənova Gülnaz Gülağa
 30. b/m. Əhmədova Sevda Ömər 
 31. b/m. Manafova Şəfa Şahin
 32. b/m. Hüseynova Aynurə Yadigar
 33. b/m. Məhərrəmova Samirə Sabir (0,75)
 34. müəl. Əkbərova Fəridə Akif (0,75)
 35. müəl. Mustafayeva Kəmalə Əsgər (0,75)
 36. t.f.d., dos. Hüseynov Mövlud Ərəstun (0.5)