Kafedra haqqında

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrası 1998-ci ildə «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» kafedrasının müvafiq ixtisaslarının ayrılması ilə yaradılmışdır.

Kafedranın müdiri, i.e.n., professor Əli Qəmbərəli oğlu Əlirza­yevdir.

*

Tədris olunan fənlər:

- Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi;
– Sosial inkişafın dövlət tənzimlənməsi;
– Əhalinin tələbatı və istehlakının iqtisadiyyatı və idarə edil­mə­si;
– Səhiyyənin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi;
– Təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi;
– Əhaliyə pullu xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi;
– Sosial-mədəni sahələrin inkişafının tənzimlənməsi;
– Sosial inkişafın bazar konsepsiyası və metodologiyası;
– Sosal-mədəni sahələrin resurs təminatı və investisiya problem­ləri;
– Sosial bazar iqtisadiyyatı;
– Turizm və servis xidməti;
– Sosial sferada sahibkarlığın rolu.

İxtisaslar:

Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması