Kafedra müdiri: prof. Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (IV korpus)
Əlaqə tel: +(994) 12 541-59-02; +(994) 12 440-89-62
E-mail: a.shakaraliyev@unec.edu.az

DSC_0015DSC_0017 DSC_0016

UNEC-də “Logistika və ticarətin inkişafına dair strateji yol xəritəsi” mövzusunda seminar keçirildi (24.01.2017)
UNEC-də dəyirmi masa: “Müasir makroiqtisadi gerçəklik şəraitində ixrac yönümlü klasterləşdirmə”
 (18.12.2015)

6592 3

Kafedra haqqında

1930-cu ildə Ticarət ixtisası üzrə kadrların hazırlanmasına başlanmışdır. Bu kafedra “Ticarət-iqtisad” adı ilə  90-cı illərin sonuna kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kafedra müxtəlif vaxtlarda “Ticarətin iqtisadiyyatı və təşkili”,”Ticarətin təşkili və texnikası”, “Ticarət iqtisadiyyatı”, və “Ticarət” kafedrası kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1990-cı ildə “Ticarətin iqtisadiyyatı” və “Ticarətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”, 1992-ci ildən “Marketinq və ticarət” adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. 2005-ci ildən “Ticarət” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

08 iyun 2001-ci il rektorun  100/3 saylı əmrinə uyğun olaraq “Gömrük işinin təşkili” kafedrası yaranmışdır.

02 sentyabr 2009-cu ildə rektorun 14/3 saylı əmri ilə “Beynəlxalq ticarət” və və “Gömrük işinin təşkili” kafedraları ləğv edilərək onların bazasında “Beynəlxalq ticarər və gömrük işi” kafedrası yaranmışdır.

UNEC rektorunun 06 may 2016-cı il  282/3 saylı əmri ilə “Beynəlxalq ticarət və gömrük işinin təşkili” və “Ticarət “ kafedralarının bazası əsasında “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrası  yaranmışdır.

Kafedra bakalavr, magistratura və doktorantura  pillələri üçün – Beynəlxalq ticarət, Kommersiya fəaliyyəti, Birja fəaliyyəti, Gömrük işinin təşkili   ixtisası üzrə kadrlar hazırlayır.

Kafedraya  əməkdar elm xadimi, i.e.d., prof. Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev rəhbərlik edir.

Kafedrada 2 professor,12 dosent, 7 baş müəllim, 9 müəllim, 6 laborant, 1 laboratoriya müdiri çalışır.

İxtisaslar:

 • Kommersiya fəaliyyəti
 • Gömrük işi
 • Beynəlxalq ticarət

 

Tədris olunan əsas fənlər:

 • Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 • Beynəlxalq kommersiya işi
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 • Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 • Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
 • Ticarətin təşkili
 • Elektron ticarət
 • İstehlak bazarının idarə edilməsi
 • ÜTT və beynəlxalq ticarət

.

*

2016-cı ildə “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrası tədrisin təşkili, elmi tədqiqatların aparılması və tələbələrin təlim-tərbiyəsi sahəsində müəyyən işlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, yeni tədris texnologiyalarının, innovasiya metodikalarının və interaktiv təlim metodlarının tədris prosesində tətbiqi, “Boloniya” sisteminə uyğun olan yeni tədris proqramları , metodiki vəsait və dərsliklərin hazırlanması sahəsində müəyyən uğurlar əldə edilib. Kafedranın müdiri əməkdar elm xadimi, i.e.d., professor Arif Şəkərəliyevin “Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər” (Bakı, 2016) monoqrafiyası, prof. A.Ş.Şəkərəliyev, i.e.n. M.M.Aslanovanın “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətində gömrük işinin rolu” (Bakı, 2016) metodiki vəsait,  i.e.n. İ.Vəliyevanın “Xidmət sahələrinin kommersiyası” dərs vəsaiti çap edilmişdir.

Kafedranın professoru A.Ş.Şəkərəliyev, prof. A.Əliyev, prof. C.Nuriyev  və dos. Z.A.Şəkərəliyeva tərəfindən yeni tələblərə uyğun olan “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi“ dərsliyi 2016-cı ildə tamamlanaraq çapa tövsiyyə edilmişdir. Bundan əlavə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 2016-cı ildə 10 məqalə, 3 proqram, 2 metodik göstəriş, 1 tezis   çap edilmişdir.

 

Professor-müəllim heyəti: 

 1. i.e.d., prof. Şəkərəliyev Arif Şəkərəli (kafedra müdiri)
 2. i.e.d., prof. Məmmədov Elşad Yaqub
 3. i.e.n., dos. Əkbərov Məhərrəm Qənbər
 4. i.e.n., dos. Məmmədli Mübariz Malik
 5. i.e.n., dos. Bayramova Xalidə Nuru (0,5) [Səbail Rİ baş.müavini]
 6. i.e.n., dos. Şəkərəliyeva Zibeydə Arif
 7. i.e.n., dos.  Əzizova Gülnarə Əsabəli
 8. i.e.n., dos.  Həşimov Hüseyn İbrahim
 9. i.e.n., dos.  Xudiyeva Pikəxanım Tahir
 10. i.e.n., dos.  Manafov Bahadur Nadir
 11. i.e.n., dos. Səfərova Validə Topu
 12. i.e.n., dos.  Vəliyeva İradə Hatəm
 13. i.f.d., dos. Eyvazov Elçin Təhməz (0,5) [İqt. fak. dekan müavini]
 14. i.f.d., b/m. Dadaşova Mətanət İdris
 15. i.f.d., b/m. Hüseynova Səkinə Yaqub
 16. i.f.d., müəl. Əhmədova Aynur Mustafa
 17. i.f.d., b/m. Rzayeva Natavan Məmməd
 18. i.e.n., dos. Aslanova Müslümə Maqsud
 19. i.e.n., b/m. Quliyeva Nərmin Tofiq
 20. b/m.Məmmədova İradə Cabbar
 21. b/m. Muradov Namiq İbrahim
 22. i.f.d., b/m. Balabəyova Nərminə Şıxaməddin
 23. b/m. Əfəndiyeva Nərminə Rasim
 24. i.f.d. Fərzəliyeva Süsən Vaqif
 25. müəl. Hüseynova Lamiyə Mavəddin (0,5)
 26. müəl. İsmayılova Gülarə Köçəri (0,5)
 27. müəl. Hacıyeva Aytac Müzəffər (0,5)
 28. b/m. Abdullayeva Gülnarə Akif (0,5)
 29. müəl. Cəfərova Ülviyyə Yusif (0.5)
 30. asst. Ağamalıyeva Kifayət Süleyman (0,5)

 

Məsləhətçi

i.e.n. Məmmədov Tofiq Cavad - dos.-məs. (UNEC-in Fəxri prof.)

 *

“Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrası üzrə MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ
“Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrası üzrə DƏRSLİKLƏR
“Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrası üzrə FƏNN PROQRAMLARI

Kafedranın e-k/xanası

Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik.
Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik
Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. M.Ağamalıyev, T.Şükürov
Ticarət, pul, mentalitet. A.Mazaraki

2010-2013-cü illərin nəşrləri haqqında MƏLUMAT