Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi    –  Adıgözəlov Elmir Əhməd oğlu

935 2