Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi    –  Adıgözəlov Elmir Əhməd oğlu

1242 1