Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi    –  Adıgözəlov Elmir Əhməd oğlu

2223 1