Kafedra müdiri: Prof. Kərimli İrşad Abdul oğlu

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: +(994)12 564-38-75
E-mail: irshad.karimli@unec.edu.az

4 2 1DSC_0002 (4)

19741 16

Kafedra haqqında

Kafedra 2015-ci ilin oktyabrında yaradılmışdır.

Kafedradanın professor-müəllim heyəti 12 nəfərdən ibarətdir.
Onlardan 2 nəfər professoor, 5 nəfər dosentdir.

Kafedrada tədris olunan fənlər:

  • Dünya iqtisadiyyatı
  • Beynəlxalq iqtisadiyyat
  • Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
  • Beynəlxalq investisiyalar

*
Kafedrasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanan dərslik, fənn proqramları və metodik göstərişlər:

  1. prof., i.e.d. Kərimov İ.Ə. və i.e.d., prof., Quliyev M.Y. tərəfindən hazırlanmıs «Dünya iqtisadiyyatı» fənninin proqramı
  2. prof., i.e.d. İ.A.Kərimli və dos. M.Q.Məmmədov tərəfındən hazırlanan “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasının bütün ixtisaslaşmaları üzrə II kurs magistrantların elmi-pedaqoji və elmi-tədqiqat təcrübələrinə dair metodik göstəriş
  3. i.e.d., prof. İ.A.Kərimli və b.m. S.C.Əliyev tərəfindən hazırlanmış bakalavr pilləsinin dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan baklavrların VIII semestr ərzində nəzərdə tutulmuş ixtisas təcrübəsinə dair metodik göstəriş
  4. iqtisad elmləri doktoru, prof. Elşən Hacızadənin hazırladığı “Dünya iqtisadiyyatı” adlı dərsliyi
  5. Kafedrasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanan “Beynəlxalq iqtisadiyyat” adlı tədris fənninin proqramı