Kafedra haqqında

1998-ci ildə  «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» kafedrasının müvafiq ixtisaslarının ayrılması ilə əlaqədar olaraq “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrası yaradılmışdır.

22.10.2018-ci il tarixdən UNEC-in “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrası ləğv edilərək onun müvafiq ştat vahidləri “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının ştat cədvəlinə əlavə edilmişdir.

UNEC-in Elmi Şurasının 28.02.2019-cu il tarixli iclasının qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə  “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının adı 01.04.2019-cu il tarixdən dəyişdirilərək “Sosial inkişaf iqtisadiyyatı və qiymətləndirmə” kafedrası adlandırılmışdır.

Kafedranın müdiri, i.e.n., professor Əli Qəmbərəli oğlu Əlirza­yevdir.

*

Tədris olunan fənlər:

 1. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 2. Turizm və regional iqtisadiyyat
 3. Turizmdə iqtisadi və sosial proseslərin modelləşməsi
 4. Əhali tələbatı və istehlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 5. Səyahət agentlikləri və turoperatorları
 6. Bronlaşdırma sistemləri
 7. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası
 8. Destinasiya menecmenti
 9. Otel menecmenti
 10. Turizmin iqtisadiyyatı
 11. Az-da turizmin inkişaf istiqamətləri
 12. Peşə etikası və etiket
 13. Servis fəaliyyəti
 14. Turizmdə otel təsərrüfatı
 15. Qiymət və qiymətləndirmə
 16. Dünya bazarında qiymətin əmələ gəlməsi
 17. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
 18. Qiymətin əmələ gəlməsi

 

İxtisas

”Turizm və otelçilik”, “İqtisadiyyat”.