gomruk_tofiq_qizqi.e.n., dos. Quliyeva Nərmin Tofiq qızı

1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir.

1993-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Maliyyə-kredit» fakültəsində «Maliyyə» ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.

1999-cu ildə İqtisad Universitetində Magistraturaya daxil olmuşdur.

2000-ci ildə Magistraturanı bitirmişdir.

2000-ci ildə «Bank işi» kafedrasında işləməyə başlamışdır.

2005-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Hazırda «Ticarət və gömrük işinin təşkili» kafedrasının dosentidir.

Evlidir, üç övladı var.