tic_mahar1_fotoi.e.n., dos.  Ağaməliyev Məhərlam Qayıb-qulu oğlu

1942-ci il martın 9-da Qərbi Azərbaycanın Sisian rayonunun Comərdli kəndində  anadan olmuşdur.

1969-1973-cü illərdə  D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetin) Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1984-cü ildə  iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

 

 

*

1993-cü ildə dosent elmi adı verilmişdır.

2001-2005-ci ildə İqtisad Universitetində kafedra müdiri işləmişdir.

2005-2016-cı illərdə «Ticarət», “Ticarət və gömrül işinin təşkili” kafedralarının müəllimi, dosenti olub.

70-dən çox fənn proqramı, dərs vəsaiti, dərslik, elmi məqaləsi çapdan çıxmışdır.