Məsləhət Komitəsi

“Əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəz” in “Əsasnaməsi”ni və  layihənin Avropalı tərəfadşları ilə birgə hazırlanmış “Təlimat”ını əsas tutaraq Mərkəzin fəaliyyətinə nəzərət etməsi və qiymətləndirilməsi üçün Məsləhət Komitəsi yaradılmalıdır.

 

  • “Məsləhət Komitəsi” (Advisory Committee) – Rector tərəfindən təsdiqlənir. Komitənin əsas vəzifələri aşağıdakı kimi olacaqdır:
  1. Hər il iyun ayında illik görüş keçirilmək; (Koordinator ehtiyac olduqda komitə üzvləri ilə görüş təyin edir)
  2. b) Mərkəzin fəaliyyət planının və strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək;
  3. c) Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarət etmək, yoxlamaq və qiymətləndirmək;
  4. d) Əlilliyi olan tələbələrin ehtiyaclarına görə, Mərkəzin fəaliyyət planı yenidən qiymətləndirmək və nəzərdən keçirmək;
  5. e) Əlliliyi olan tələbələrin müraciətinə əsasən hər hansı bir məsələnin müzakirəsini aparmaq.

 

“Məsləhət Komitəsi”nin üzvləri:

 

1223 1