panahova_laman_foto_xariciPənahova Ləman Şahin qızı

9 oktyabr  1982-ci ildə anadan olub.

2003-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin bakalavr;
2005-ci ildə magistr pilləsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Xarici dillər” kafedrasında  çalışır.

2011-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantıdır.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.

10 məqaləsi nəşr olunub.

Ailəlidir, iki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 1. Konnotasiya və onun növləri. “Filologiya Məsələləri” 8.2009 laman_Sertifikat
 2. Frazeloji mənanın aspektləri. “Filologiya məsələləri 1”. 2010
 3. XX əsr Böyük Britaniya “Şərq-Qərb” postkolonial ədəbiyyati.
  ADU “Dil və ədəbiyyat 2”. 2012
 4. İngilis postmodernizminin xüsusiyyətləri kontekstində K.İsuquronun bədii üslubu.”Filologiya məsələləri4”. 2013
 5. Postmodernizm və roman janri. ADU “Elmi Xəbərlər 2” 2014
 6. Пути и судьбы британской постколониальной литературы. Казахский национальной Университет имени Аль-Фараби. Вестник- серия филологическая 2015
 7. Kolonial diskurs İngilis ədəbiyyatinda. 17- ci Respublika Elmi Konfrans. 18-19 noyabr 2012.
 8. “Şərq-Qərb problemi müasir postkolonial ədəbiyyatda.Doktorantlarin və gənc tədqiqatçılarin 18 ci Respublika elmi konfransi .18-19 dekabr 2013
 9. В поисках мигрантской идентичности путь ВидиаНайпола. «Научные исследования в сфере гуманитарных наук открытия ХХI века. Международной научно-практической конференции.»Пятигорск. октябрь 2014
 10. Britaniya postkolonial ədəbiyyatinda multikulturalizmin genezinə dair-“ dəri rəngi milli identikliyin lakmusu kimi.ADU. “Dil və ədəbiyyat -3”. 2015