Экзаменационные тесты зимней сессии 2016\17 учебного года (очное отделение I, II, III, IV курсы)

21 ДЕКАБРЯ 2016
 № Kafedra  Fənnin kodu Fənnin adı bölmə
1 Azərbaycan dili 0201y Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti az
2 Azərbaycan dili 0201y Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti rus
3 Azərbaycan dili 0203y İşgüzar yazışmalar az
4 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az
5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər rus
6 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0712 Ölkəşünaslığın əsasları az
7 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0712 Ölkəşünaslığın əsasları rus
8 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0713 Trans Milli Korporasiyalar az
9 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0713 Trans Milli Korporasiyalar rus
10 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0701y Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az
11 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 0701y Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər rus
12 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0701 Dünya iqtisadiyyatı az
13 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0701 Dünya iqtisadiyyatı rus
14 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar az
15 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar rus
16 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0703y Beynəlxalq iqtisadiyyat az
17 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0703y Beynəlxalq iqtisadiyyat rus
18 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0705y Dünya iqtisadiyyatı az
19 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0705y Dünya iqtisadiyyatı rus
20 Beynəlxalq iqtisadiyyat 0706y Dünya iqtisadiyyatının tarixi az
21 Beynəlxalq münasibətlər 0504 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları az
22 Beynəlxalq münasibətlər 0504 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları rus
23 Beynəlxalq münasibətlər 0516 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 az
24 Beynəlxalq münasibətlər 0516 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 rus
25 Beynəlxalq münasibətlər 0522 Diplomatik və konsul xidməti az
26 Beynəlxalq münasibətlər 0522 Diplomatik və konsul xidməti rus
27 Beynəlxalq münasibətlər 0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi az
28 Beynəlxalq münasibətlər 0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi rus
29 Beynəlxalq münasibətlər 0529 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası az
30 Beynəlxalq münasibətlər 0529 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası rus
31 Beynəlxalq münasibətlər 0502y Avropa və Amerika ölkələri tarixi az
32 Beynəlxalq münasibətlər 0502y Avropa və Amerika ölkələri tarixi rus
33 Beynəlxalq münasibətlər 0504y Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri az
34 Beynəlxalq münasibətlər 0504y Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri rus
35 Beynəlxalq münasibətlər 0507y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 az
36 Beynəlxalq münasibətlər 0507y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 rus
37 Beynəlxalq münasibətlər 0509y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3 az
38 Beynəlxalq münasibətlər 0509y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3 rus
39 Beynəlxalq münasibətlər 0511y Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü az
40 Beynəlxalq münasibətlər 0511y Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü rus
41 Beynəlxalq münasibətlər 0513y Beynəlxalq təşkilatlar az
42 Beynəlxalq münasibətlər 0513y Beynəlxalq təşkilatlar rus
43 Beynəlxalq münasibətlər 0515y Diplomatik etiket az
44 Beynəlxalq münasibətlər 0515y Diplomatik etiket rus
45 Beynəlxalq münasibətlər 0520y Dünya siyasəti az
46 Beynəlxalq münasibətlər 0520y Dünya siyasəti rus
47 Beynəlxalq münasibətlər 0527y Müasir inteqrasiya prosesləri az
48 Beynəlxalq münasibətlər 0527y Müasir inteqrasiya prosesləri rus
49 Beynəlxalq münasibətlər 0528y Müasir siyasi ideologiyalar az
50 Beynəlxalq münasibətlər 0528y Müasir siyasi ideologiyalar rus
51 Biznesin idarə edilməsi 0801 Biznesin əsasları az
52 Biznesin idarə edilməsi 0801 Biznesin əsasları rus
53 Biznesin idarə edilməsi 0802 Beynəlxalq biznes az
54 Biznesin idarə edilməsi 0802 Beynəlxalq biznes rus
55 Biznesin idarə edilməsi 0806 Biznesin infrastrukturu az
56 Biznesin idarə edilməsi 0806 Biznesin infrastrukturu rus
57 Biznesin idarə edilməsi 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 az
58 Biznesin idarə edilməsi 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 rus
59 Biznesin idarə edilməsi 0814 Lizinq az
60 Biznesin idarə edilməsi 0814 Lizinq rus
61 Biznesin idarə edilməsi 0817 Biznesin əsasları az
62 Biznesin idarə edilməsi 0817 Biznesin əsasları rus
63 Biznesin idarə edilməsi 0819 Biznesdə risklərin idarə edilməsi az
64 Biznesin idarə edilməsi 0819 Biznesdə risklərin idarə edilməsi rus
65 Biznesin idarə edilməsi 0805y Biznes və reklam az
66 Biznesin idarə edilməsi 0805y Biznes və reklam rus
67 Biznesin idarə edilməsi 0810y Biznesin əsasları az
68 Biznesin idarə edilməsi 0810y Biznesin əsasları rus
69 Biznesin idarə edilməsi 0811y Biznesin əsasları az
70 Dizayn 0907 Geyimin konstruktiv modelləşdirilməsi az
71 Dizayn 0907 Geyimin konstruktiv modelləşdirilməsi rus
72 Dizayn 0922 Tətbiqi antropoloji .əsas az
73 Dizayn 0926 Dizayn reklamı az
74 Dizayn 0926 Dizayn reklamı rus
75 Dizayn 0931 Tikiş məm.haz.tex-3 az
76 Dizayn 0932 Geyimin konstr edil-1-1 az
77 Dizayn 0967 Tiki. məmulatlarının hazırlanma texnologiyası az
78 Dizayn 0967 Tiki. məmulatlarının hazırlanma texnologiyası rus
79 Dizayn 0905y Dizaynın əsasları-2 az
80 Dizayn 0905y Dizaynın əsasları-2 rus
81 Dizayn 0916y İncəsənət və dizayn tarixi-2 az
82 Dizayn 0916y İncəsənət və dizayn tarixi-2 rus
83 Dizayn 0918y Konstruktivləşmənin əsasları-1 az
84 Dizayn 0929y Moda və kostyumun tarixi az
85 Dizayn 0929y Moda və kostyumun tarixi rus
86 Ekonometrika 1803y Ekonometrika az
87 Ekonometrika 1803y Ekonometrika rus
88 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi az
89 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
90 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az
91 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
92 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 0906y Erqonomika az
93 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 0906y Erqonomika rus
94 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1003y Erganomika və iş təhlükəsizliyi az
95 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1003y Erganomika və iş təhlükəsizliyi rus
96 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1005y İnsan resurslarının idarə edilməsi az
97 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1005y İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
98 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 1006y İnsan resusrlarının idarə olunması az
99 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları az
100 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları rus
101 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1208 Ekoloji manitorinqin əsasları az
102 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1208 Ekoloji manitorinqin əsasları rus
103 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az
104 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları rus
105 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1219 Nəzəri ekologiya az
106 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1219 Nəzəri ekologiya rus
107 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji probl.və onların yaradan səbəblər az
108 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazinin ekoloji probl az
109 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1246 Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji təhlükəsizliyi az
110 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1246 Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji təhlükəsizliyi rus
111 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1203y Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri az
112 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1203y Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri rus
113 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1204y Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji ) az
114 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1212y Ekologiya az
115 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1212y Ekologiya rus
116 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1226y Ətraf mühitin iqtisadiyyatı az
117 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1226y Ətraf mühitin iqtisadiyyatı rus
118 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1230y İnsan biologiyası az
119 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1233y Landşaftşünaslıq və landşaftın ekologiyası az
120 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1233y Landşaftşünaslıq və landşaftın ekologiyası rus
121 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1234y Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi az
122 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1234y Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi rus
123 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1235y Məişət ekologiyası az
124 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1238y Nəqliyyatın ekoloji problemləri az
125 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1238y Nəqliyyatın ekoloji problemləri rus
126 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1245y Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları az
127 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1245y Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları rus
128 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1246y Tətbiqi ekologiya az
129 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1246y Tətbiqi ekologiya rus
130 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 1247y Torpaqşünaslıq` az
131 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 0531y Siyasi və iqtisadi coğrafiya az
132 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 0531y Siyasi və iqtisadi coğrafiya rus
133 Fizika və kimya 1303y Elektronikanın əsasları az
134 Fizika və kimya 1303y Elektronikanın əsasları rus
135 Fizika və kimya 1306y Elektrotexnika az
136 Fizika və kimya 1306y Elektrotexnika rus
137 Fizika və kimya 1307y Fizika az
138 Fizika və kimya 1309y Fizika-2 az
139 Fizika və kimya 1309y Fizika-2 rus
140 Fizika və kimya 1310y Fizika-1 az
141 Fizika və kimya 1310y Fizika-1 rus
142 Fizika və kimya 1311y Fizika-2 az
143 Fizika və kimya 1311y Fizika-2 rus
144 Fizika və kimya 1312y Fizika-1 az
145 Fizika və kimya 1312y Fizika-1 rus
146 Fizika və kimya 1314y Fizika kimya az
147 Fizika və kimya 1315y Kimya az
148 Fizika və kimya 1315y Kimya rus
149 Fizika və kimya 1316y Kimya-2 az
150 Fizika və kimya 1316y Kimya-2 rus
151 Fizika və kimya 1318y Qida kimyası az
152 Fizika və kimya 1318y Qida kimyası rus
153 Fizika və kimya 1319y Sənaye elektronikası az
154 Fizika və kimya 1320y Ümumi və qeyri üzvi kimya az
155 Fizika və kimya 1615y Mikroprosessor texnikası az
156 Fizika və kimya 1615y Mikroprosessor texnikası rus
157 Humanitar fənlər 0301y Azərbaycan tarixi az
158 Humanitar fənlər 0301y Azərbaycan tarixi rus
159 Humanitar fənnlər 2702y Multikulturializmə giriş az
160 Humanitar fənnlər 2702y Multikulturializmə giriş rus
161 Humanitar fənnlər 2703y Politoligiya az
162 Humanitar fənnlər 2703y Politoligiya rus
163 Humanitar fənnlər 2704y Politoligiya az
164 Humanitar fənnlər 2704y Politoligiya rus
165 Humanitar fənnlər 2705y Sosiologiya az
166 Humanitar fənnlər 2705y Sosiologiya rus
167 Humanitar fənnlər 4001y Fəlsəfə az
168 Humanitar fənnlər 4001y Fəlsəfə rus
169 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1503 Elektron kommersiya az
170 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1503 Elektron kommersiya rus
171 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1506 Informasiya iqtisadiyyatı az
172 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1506 Informasiya iqtisadiyyatı rus
173 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1513 Kommunikasiya vasitələri az
174 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1513 Kommunikasiya vasitələri rus
175 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat az
176 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat rus
177 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri -1 az
178 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri -1 rus
179 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri az
180 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri rus
181 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1528 İnformasiya texnologiyaları az
182 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1528 İnformasiya texnologiyaları rus
183 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 3725 Elektron kommersiya az
184 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 3725 Elektron kommersiya rus
185 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1504y Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması az
186 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1504y Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması rus
187 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507y İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları az
188 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507y İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları rus
189 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1514y Kommunikasiya vasitələri az
190 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1514y Kommunikasiya vasitələri rus
191 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519y Rəqəmsal sistemlər az
192 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519y Rəqəmsal sistemlər rus
193 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1521y Turizimdə informasiya texnologiyaları-1 az
194 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 15x1y İnformasiya texnologiyalarina giriş az
195 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 15x1y İnformasiya texnologiyalarina giriş rus
196 İnformatika 1601 Alqoritmin əsasları az
197 İnformatika 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini az
198 İnformatika 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini rus
199 İnformatika 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az
200 İnformatika 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi rus
201 İnformatika 1617 Tətbiqi proqram paketleri az
202 İnformatika 1619 Verilənlər bazaları sistemləri az
203 İnformatika 1619 Verilənlər bazaları sistemləri rus
204 İnformatika 15x2y  İdarəetmə sistemləri az
205 İnformatika 15x2y  İdarəetmə sistemləri rus
206 İnformatika 1604y İnformatika az
207 İnformatika 1604y İnformatika rus
208 İnformatika 1606y Informatika az
209 İnformatika 1606y Informatika rus
210 İnformatika 1607y İnformatika və kompüter qrafikası-1 az
211 İnformatika 1607y İnformatika və kompüter qrafikası-2 rus
212 İnformatika 1610y İqtisadi informatika az
213 İnformatika 1610y İqtisadi informatika rus
214 İnformatika 1614y Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturası az
215 İnformatika 1614y Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturası rus
216 İnformatika 1620y Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri-1 az
217 İnformatika 1620y Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri-1 rus
218 İnformatika 1623y Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-1 az
219 İnformatika 1623y Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-1 rus
220 İqtisadi hüquq 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi az
221 İqtisadi hüquq 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi rus
222 İqtisadi hüquq 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az
223 İqtisadi hüquq 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi rus
224 İqtisadi hüquq 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az
225 İqtisadi hüquq 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi rus
226 İqtisadi hüquq 1701y AR Konstitutsiyası və hüququn əsasları az
227 İqtisadi hüquq 1701y AR Konstitutsiyası və hüququn əsasları rus
228 İqtisadi hüquq 1703y Beynəlxalq iqtisadi hüquq az
229 İqtisadi hüquq 1703y Beynəlxalq iqtisadi hüquq rus
230 İqtisadi hüquq 1708y İqtisadi hüquq az
231 İqtisadi hüquq 1708y İqtisadi hüquq rus
232 İqtisadi nəzəriyyə 1901y İnstitusional iqtisadiyyat az
233 İqtisadi nəzəriyyə 1901y İnstitusional iqtisadiyyat rus
234 İqtisadi nəzəriyyə 1907y İqtisadiyyata giriş az
235 İqtisadi nəzəriyyə 1907y İqtisadiyyata giriş rus
236 İqtisadi nəzəriyyə 1910y Mikroiqtisadiyyat az
237 İqtisadi nəzəriyyə 1910y Mikroiqtisadiyyat rus
238 İqtisadi nəzəriyyə 1904y-01y İqtisadiyyat az
239 İqtisadi nəzəriyyə 1904y-01y İqtisadiyyat rus
240 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az
241 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları rus
242 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2110 RİSİT az
243 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2110 RİSİT rus
244 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma az
245 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma rus
246 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2114  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi az
247 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2114  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi rus
248 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2103y İqtisadiyyatın tənzimlənməsi az
249 İstehlak mallarının ekspertizası 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az
250 İstehlak mallarının ekspertizası 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası rus
251 İstehlak mallarının ekspertizası 1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası az
252 İstehlak mallarının ekspertizası 1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası rus
253 İstehlak mallarının ekspertizası 1113 Yeyinti yağları, süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
254 İstehlak mallarının ekspertizası 1113 Yeyinti yağları, süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
255 İstehlak mallarının ekspertizası 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az
256 İstehlak mallarının ekspertizası 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası rus
257 İstehlak mallarının ekspertizası 2813 Qeyri-ərzaq mallarının ümumi texnologiyası az
258 İstehlak mallarının ekspertizası 2813 Qeyri-ərzaq mallarının ümumi texnologiyası rus
259 İstehlak mallarının ekspertizası 2818 Silikat, metal-təsərrüfat, ağac-mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (lab) az
260 İstehlak mallarının ekspertizası 2818 Silikat, metal-təsərrüfat, ağac-mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
261 İstehlak mallarının ekspertizası 1107y Yeyinti xammallarının əmtəəşünaslığı və anatomiyası az
262 İstehlak mallarının ekspertizası 1107y Yeyinti xammallarının əmtəəşünaslığı və anatomiyası rus
263 İstehlak mallarının ekspertizası 2803y İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları az
264 İstehlak mallarının ekspertizası 2803y İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları rus
265 İstehlak mallarının ekspertizası 2806y  İstehlak mallarının estetikası az
266 İstehlak mallarının ekspertizası 2806y  İstehlak mallarının estetikası rus
267 İstehlak mallarının ekspertizası 2813y Materialların əmtəəşünaslığı az
268 İstehlak mallarının ekspertizası 2813y Materialların əmtəəşünaslığı rus
269 İstehlak mallarının ekspertizası 2815y Neft və neft məhsullarının ekspertizası az
270 İstehlak mallarının ekspertizası 2815y Neft və neft məhsullarının ekspertizası rus
271 Maliyyə və maliyyə institutları 0401 Bank işi az
272 Maliyyə və maliyyə institutları 0401 Bank işi rus
273 Maliyyə və maliyyə institutları 0402  Bank uçotu az
274 Maliyyə və maliyyə institutları 0402  Bank uçotu rus
275 Maliyyə və maliyyə institutları 0416 Maliyyə, pul tədavülü və kredit az
276 Maliyyə və maliyyə institutları 0416 Maliyyə, pul tədavülü və kredit rus
277 Maliyyə və maliyyə institutları 0714 Tədiyyə balansı az
278 Maliyyə və maliyyə institutları 0714 Tədiyyə balansı rus
279 Maliyyə və maliyyə institutları 2203 Büdcə sistemi az
280 Maliyyə və maliyyə institutları 2207 Maliyyə az
281 Maliyyə və maliyyə institutları 2207 Maliyyə rus
282 Maliyyə və maliyyə institutları 2213 Müəssisələrin maliyyəsi az
283 Maliyyə və maliyyə institutları 2213 Müəssisələrin maliyyəsi rus
284 Maliyyə və maliyyə institutları 2219 Maliyyə rus
285 Maliyyə və maliyyə institutları 3804 Vergi sistemi az
286 Maliyyə və maliyyə institutları 3804 Vergi sistemi rus
287 Maliyyə və maliyyə institutları 3808 Vergi sistemi az
288 Maliyyə və maliyyə institutları 3808 Vergi sistemi rus
289 Maliyyə və maliyyə institutları 0402y Bank işi az
290 Maliyyə və maliyyə institutları 0402y Bank işi rus
291 Maliyyə və maliyyə institutları 0405y Maliyyə monitorinqi az
292 Maliyyə və maliyyə institutları 0406y Pul və banklar az
293 Maliyyə və maliyyə institutları 0406y Pul və banklar rus
294 Maliyyə və maliyyə institutları 0708y Tədiyyə balansı az
295 Maliyyə və maliyyə institutları 2203y Maliyyə az
296 Maliyyə və maliyyə institutları 2203y Maliyyə rus
297 Maliyyə və maliyyə institutları 2206y Müəssisə maliyyəsi az
298 Maliyyə və maliyyə institutları 2206y Müəssisə maliyyəsi az
299 Maliyyə və maliyyə institutları 3804y Vergi uçotu və auditi az
300 Marketinq 0709 Beynəlxalq marketinq az
301 Marketinq 0709 Beynəlxalq marketinq rus
302 Marketinq 2301 Aqromarketinq az
303 Marketinq 2301 Aqromarketinq rus
304 Marketinq 2312 Logistika az
305 Marketinq 2312 Logistika rus
306 Marketinq 2313  Marketinq az
307 Marketinq 2313  Marketinq rus
308 Marketinq 2315 Marketinqin idarə edilməsi az
309 Marketinq 2315 Marketinqin idarə edilməsi rus
310 Marketinq 2316 Marketinqin kommunikasiya sistemi az
311 Marketinq 2316 Marketinqin kommunikasiya sistemi rus
312 Marketinq 2324 Xidmət sahələrinin marketinqi az
313 Marketinq 2324 Xidmət sahələrinin marketinqi rus
314 Marketinq 2332 Istehsalın iqtisadi menecmenti və marketinqi az
315 Marketinq 2332 Istehsalın iqtisadi menecmenti və marketinqi rus
316 Marketinq 2304y İstehlakçı davranışının idarə edilməsi az
317 Marketinq 2304y İstehlakçı davranışının idarə edilməsi rus
318 Marketinq 2308y Marketinq az
319 Marketinq 2308y Marketinq rus
320 Marketinq 2312y Marketinqin idarə edilməsi az
321 Marketinq 2312y Marketinqin idarə edilməsi rus
322 Menecment 2403 Beynəlxalq menecment az
323 Menecment 2403 Beynəlxalq menecment rus
324 Menecment 2413 İnnovasiya menecmenti az
325 Menecment 2413 İnnovasiya menecmenti rus
326 Menecment 2418 Menecment az
327 Menecment 2418 Menecment rus
328 Menecment 2423 Strateji menecment az
329 Menecment 2423 Strateji menecment rus
330 Menecment 2402y Bələdiyyə idarəçiliyi az
331 Menecment 2405y Dövlət qulluğu az
332 Menecment 2409y Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi az
333 Menecment 2409y Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi rus
334 Menecment 2411y İdarəetmə nəzəriyyələri az
335 Menecment 2412y İdarəetmə nəzəriyyələri az
336 Menecment 2412y İdarəetmə nəzəriyyələri rus
337 Menecment 2413y İdarəetmə qərarları az
338 Menecment 2413y İdarəetmə qərarları rus
339 Menecment 2422y  Menecment az
340 Menecment 2422y  Menecment rus
341 Menecment 2423y Menencment az
342 Menecment 2423y Menencment rus
343 Menecment 2424y Menecmentin əsasları az
344 Menecment 2424y Menecmentin əsasları rus
345 Menecment 2427y Strateji menecment az
346 Menecment 2427y Strateji menecment rus
347 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2522 Sənayenin iqtisadiyyatı az
348 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2522 Sənayenin iqtisadiyyatı rus
349 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2525 Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti az
350 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2525 Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti rus
351 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı ,təşkili və idarəolunması az
352 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı az
353 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı rus
354 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2504y Firmanın iqtisadiyyatı az
355 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2504y Firmanın iqtisadiyyatı rus
356 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2508y Maşınqayirmanin iqtisadiyyatı az
357 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2508y Maşınqayirmanin iqtisadiyyatı rus
358 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2509y Firmanın iqtisadiyyatı az
359 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2509y Firmanın iqtisadiyyatı rus
360 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2513y Qida sənayesi müəssi.isteh.təşkili və id.edilməsi az
361 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2513y Qida sənayesi müəssi.isteh.təşkili və id.edilməsi rus
362 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2518y Sənayenin təşkili və idarə olunması az
363 Müəssisənin iqtisadiyyatı 2518y Sənayenin təşkili və idarə olunması rus
364 Mühasibat uçotu və audit 2003 Praktiki audit az
365 Mühasibat uçotu və audit 2003 Praktiki audit rus
366 Mühasibat uçotu və audit 2006 İqtisadi təhlil (istehsal sahələri üzrə) az
367 Mühasibat uçotu və audit 2006 İqtisadi təhlil (istehsal sahələri üzrə) rus
368 Mühasibat uçotu və audit 2017 İqtisadi təhlil və audit az
369 Mühasibat uçotu və audit 2017 İqtisadi təhlil və audit rus
370 Mühasibat uçotu və audit 2616 Maliyyə (mühasibat ) hesabatı az
371 Mühasibat uçotu və audit 2616 Maliyyə (mühasibat ) hesabatı rus
372 Mühasibat uçotu və audit 2619 Mühasibat uçotu az
373 Mühasibat uçotu və audit 2619 Mühasibat uçotu rus
374 Mühasibat uçotu və audit 2001y Audit az
375 Mühasibat uçotu və audit 2001y Audit rus
376 Mühasibat uçotu və audit 2004y Maliyyə təhlili az
377 Mühasibat uçotu və audit 2004y Maliyyə təhlili rus
378 Mühasibat uçotu və audit 2601y İdarəetmə uçotu az
379 Mühasibat uçotu və audit 2601y İdarəetmə uçotu rus
380 Mühasibat uçotu və audit 2602y Mühasibat uçotu (ixtisas) az
381 Mühasibat uçotu və audit 2602y Mühasibat uçotu (ixtisas) rus
382 Mühasibat uçotu və audit 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas) az
383 Mühasibat uçotu və audit 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas) rus
384 Mühasibat uçotu və audit 2603y Mühasibat uçotu və audit az
385 Mühasibat uçotu və audit 2603y Mühasibat uçotu və audit rus
386 Mülki müdafiə 1401y Mülkü Müdafiə. az
387 Mülki müdafiə 1401y Mülkü Müdafiə. rus
388 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1902 Makroiqtisadiyyat rus
389 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 0101y Aqrar iqtisadiyyat az
390 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 0102y Aqrar iqtisadiyyat az
391 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 0102y Aqrar iqtisadiyyat rus
392 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 0104y Ərzaq təhlükəsizliyi az
393 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 0104y Ərzaq təhlükəsizliyi rus
394 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1904y İqtisadiyyat az
395 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1904y İqtisadiyyat rus
396 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1905y İqtisadiyyat-1 az
397 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1909y Makroiqtisadiyyat az
398 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1909y Makroiqtisadiyyat rus
399 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1911y Makroiqtisadiyyat az
400 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 1911y Makroiqtisadiyyat rus
401 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 2501y Azərbaycan iqtisadiyyatı az
402 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat 2501y Azərbaycan iqtisadiyyatı rus
403 Qida məhsullarının texnologiyası 2903 Reologiyanın əsasları az
404 Qida məhsullarının texnologiyası 2903 Reologiyanın əsasları rus
405 Qida məhsullarının texnologiyası 2909 Sahə müəssisələrində (çörək,makaron)isteh.təşkili az
406 Qida məhsullarının texnologiyası 2909 Sahə müəssisələrində (çörək,makaron)isteh.təşkili rus
407 Qida məhsullarının texnologiyası 2917 Iaşə müəs.isteh.təşkili az
408 Qida məhsullarının texnologiyası 2945 İaşə müəssisələrinin avadanlıqları az
409 Qida məhsullarının texnologiyası 2947 İaşə xammalı və məh.keyf.nəz. az
410 Qida məhsullarının texnologiyası 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqiat üsulları az
411 Qida məhsullarının texnologiyası 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqiat üsulları rus
412 Qida məhsullarının texnologiyası 2954 İaşə məhsul.isteh.texnologiyası-2 az
413 Qida məhsullarının texnologiyası 2959 Çörək və makaron məmulatlarının texnolog. az
414 Qida məhsullarının texnologiyası 2959 Çörək və makaron məmulatlarının texnolog. rus
415 Qida məhsullarının texnologiyası 2905y Çörək,makaron və unlu qənnadı məmul.texn. az
416 Qida məhsullarının texnologiyası 2905y Çörək,makaron və unlu qənnadı məmul.texn. rus
417 Qida məhsullarının texnologiyası 2910y  Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena az
418 Qida məhsullarının texnologiyası 2910y  Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena rus
419 Qida məhsullarının texnologiyası 2911y Mikrobiologiya,sanitariya və gigiyena az
420 Qida məhsullarının texnologiyası 2911y Mikrobiologiya,sanitariya və gigiyena rus
421 Qida məhsullarının texnologiyası 2915y Qida məhsulları texnologiyalarının nəzəri əsasları az
422 Qida məhsullarının texnologiyası 2915y Qida məhsulları texnologiyalarının nəzəri əsasları rus
423 Qiymət və qiymətləndirmə 3004 Dünya qiymətləri az
424 Qiymət və qiymətləndirmə 3004 Dünya qiymətləri rus
425 Qiymət və qiymətləndirmə 3013  Qiymətin əmələ gəlməsi az
426 Qiymət və qiymətləndirmə 3013  Qiymətin əmələ gəlməsi rus
427 Qiymət və qiymətləndirmə 3021 Qiymət və qiymətləndirmə az
428 Qiymət və qiymətləndirmə 3021 Qiymət və qiymətləndirmə rus
429 Qiymət və qiymətləndirmə 3023 Tariflər sistemi rus
430 Qiymət və qiymətləndirmə 3027 Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi rus
431 Qiymət və qiymətləndirmə 3001y Dünya bazar qiymətləri az
432 Qiymət və qiymətləndirmə 3001y Dünya bazar qiymətləri rus
433 Qiymət və qiymətləndirmə 3005y Qiymət və qiymətləndirmə az
434 Qiymət və qiymətləndirmə 3005y Qiymət və qiymətləndirmə rus
435 Qiymət və qiymətləndirmə 3008y Qiymətin əmələ gəlməsi az
436 Qiymət və qiymətləndirmə 3008y Qiymətin əmələ gəlməsi rus
437 Riyaziyyat 3101y Ali riyaziyyat az
438 Riyaziyyat 3102y Ali riyaziyyat-1 az
439 Riyaziyyat 3104y Xətti cəbr və riyazi analiz az
440 Riyaziyyat 3104y Xətti cəbr və riyazi analiz rus
441 Riyaziyyat 3106y Riyaziyyat-1 az
442 Riyaziyyat 3106y Riyaziyyat-1 rus
443 Riyaziyyat 3109y Riyaziyyat-1 az
444 Riyaziyyat 3109y Riyaziyyat-1 rus
445 Riyaziyyat 3111y Riyaziyyat-3 az
446 Riyaziyyat 3111y Riyaziyyat-3 rus
447 Rus dili 0203y Işgüzar yazışmalar rus
448 Rus dili 3901y Xarici dil-1/2 (rus dili) rus
449 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3302y Azərbaycanda turizmin inkşaf modelləri az
450 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3304y Bronlaşdırma sistemləri az
451 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3305y Destinasiya Menencmenti az
452 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3309y Otel menencmenti az
453 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3311y Səyahət agentlikləri və turoperatorluq az
454 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3312y Sosial sahələrin iqtisadiyyatı az
455 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3312y Sosial sahələrin iqtisadiyyatı rus
456 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3316y Turizm marşrutlarının və ekskursiya işnin təşkili az
457 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3322y Turizmin əsasları az
458 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3331y Turizm inkişafının resurs təminatı az
459 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3335y Əhali tələbatı və istehlakının iqtisadiyyatı az
460 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411 Ölçmələrin avtomatlaşdırılması az
461 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411 Ölçmələrin avtomatlaşdırılması rus
462 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416 Patentşünaslıq az
463 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416 Patentşünaslıq rus
464 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları az
465 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları rus
466 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları az
467 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları rus
468 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3424 Stanadarlaşma və sertifikasiya az
469 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3424 Stanadarlaşma və sertifikasiya rus
470 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3427 Tətbiqi metrologiya-1 az
471 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3427 Tətbiqi metrologiya-1 rus
472 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3430 Texnoloji ölçmələr-2 az
473 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3430 Texnoloji ölçmələr-2 rus
474 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya az
475 İstehlak mallarının ekspertizası 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya rus
476 Standartlaşdırma və sertifikasiya 2820y  İstehlak mallarının standartlaşdırılması və sertifikasiyası az
477 Standartlaşdırma və sertifikasiya 2820y  İstehlak mallarının standartlaşdırılması və sertifikasiyası rus
478 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3403y  Elektrik ölçmələri az
479 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3403y  Elektrik ölçmələri rus
480 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3407y Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi-1 az
481 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3407y Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi-1 rus
482 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3409y Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma az
483 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3409y Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma rus
484 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411y Metrologiyanın əsasları-2 az
485 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411y Metrologiyanın əsasları-2 rus
486 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416y Qarşılıqlı əvəzolunma-1 az
487 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416y Qarşılıqlı əvəzolunma-1 rus
488 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3424y Standartlaşdırmanın əsasları az
489 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3425y Standartlaşdırmanın əsasları az
490 Standartlaşdırma və sertifikasiya 3425y Standartlaşdırmanın əsasları rus
491 Statistika 3504 Əmək bazarı statistikası az
492 Statistika 3508 Maliyyə və bank statistikası az
493 Statistika 3511 Müəssisələr statistikası az
494 Statistika 3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası az
495 Statistika 3508y Maliyyə və bank statistikası az
496 Statistika 3512y Sosial statistika az
497 Statistika 3514y Statistika (ixtisas) az
498 Statistika 3514y Statistika(qeyri-ixtisas) az
499 Statistika 3514y Statistika(qeyri-ixtisas) rus
500 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3448 Xammal və məh.keyf.nəz az
501 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3450 İsitmə,nəmləşdirmə və havanın kondision. az
502 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3453 Pambığın qurudulması az
503 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri az
504 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3461 Tox.mater.texnologiyası az
505 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3461 Tox.mater.texnologiyası rus
506 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3604 Ekologiya əsas.və əməyin mühaf. az
507 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3604 Ekologiya əsas.və əməyin mühaf. rus
508 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3630 Texnoloji avadanlıqlar az
509 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi az
510 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi rus
511 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3633 Tikintinin əsas.və sanit.tex. az
512 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3633 Tikintinin əsas.və sanit.tex. rus
513 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya az
514 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya rus
515 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3650 Tikinti işlərinin əsasları az
516 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3656 Materialşünaslıq az
517 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3656 Materialşünaslıq rus
518 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3665 Əməyin mühafizəsi az
519 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3665 Əməyin mühafizəsi rus
520 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3670 Avtomat.idarə. edil.əsasları az
521 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3670 Avtomat.idarə. edil.əsasları rus
522 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3683 TYS və məişət xid.maş.və avad.layihələndirilməsi az
523 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3683 TYS və məişət xid.maş.və avad.layihələndirilməsi rus
524 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3684 TYS və məişət xid.maş.və avad.-nın hesab.və kons.ed-si az
525 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3684 TYS və məişət xid.maş.və avad.-nın hesab.və kons.ed-si rus
526 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3602y Avtomatlaşdırmanın əsasları az
527 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3602y Avtomatlaşdırmanın əsasları rus
528 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3603y Avtomatlaşdırılmış layihə sistemlərinin əsasları az
529 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3603y Avtomatlaşdırılmış layihə sistemlərinin əsasları rus
530 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3605y Əməyin mühafizəsi az
531 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3605y Əməyin mühafizəsi rus
532 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3607y Əyricilik istehsalatı maşınlarının layihələrilməsinin hesabatı və konstruksiya edilməsi az
533 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3607y Əyricilik istehsalatı maşınlarının layihələrilməsinin hesabatı və konstruksiya edilməsi rus
534 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3608y Əyricilik istehsalının texnologiyası və avadanlığı az
535 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3611y Hidravlika və hidravlik maşın az
536 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3611y Hidravlika və hidravlik maşın rus
537 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3615y İsitmə ventilasiya və havanın kondensionerləşdirilməsi az
538 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3617y İstilik texnikası az
539 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3621y Konstruksiya materiallarının texnologiyası az
540 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3622y Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları-1 az
541 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3622y Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları-1 rus
542 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3625y Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi-2 az
543 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3625y Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi-2 rus
544 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3627y Materiallar müqaviməti-1 az
545 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3627y Materiallar müqaviməti-1 rus
546 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3630y Materialşünaslıq az
547 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3632y Mühəndis qrafikası az
548 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3632y Mühəndis qrafikası rus
549 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3634y Mühəndis qrafikası-2 az
550 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3634y Mühəndis qrafikası-2 rus
551 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3635y Nəzəri mexanika-1 az
552 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3635y Nəzəri mexanika-1 rus
553 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3637y Pambığın ilkin emal.texnologiyası və avadanlıqları az
554 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3639y Sahə müəssisələrinin(qida sənayesi və xid.müəs)avadanlıqları az
555 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3639y Sahə müəssisələrinin(qida sənayesi və xid.müəs)avadanlıqları rus
556 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3645y Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası az
557 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3646y Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 az
558 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3646y Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 rus
559 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3648y Tərsimi həndəsə və texniki rəsm az
560 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3649y Tətbiqi mexanika az
561 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3649y Tətbiqi mexanika rus
562 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3651y Tətbiqi mexanika-1 az
563 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları 3651y Tətbiqi mexanika-1 rus
564 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0611 Gömrük işi az
565 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0611 Gömrük işi rus
566 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyaları az
567 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyaları rus
568 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları az
569 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları rus
570 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0717 Beynəlxalq kommersiya işi az
571 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0717 Beynəlxalq kommersiya işi rus
572 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0733 Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri az
573 Ticarət və gömrük işinin təşkili 0733 Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri rus
574 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az
575 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları rus
576 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3710 Reklam az
577 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3710 Reklam rus
578 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3716 Kommersiya işi az
579 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3716 Kommersiya işi rus
580 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3721 Ticarət avadanlığı az
581 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3721 Ticarət avadanlığı rus
582 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3722 Kommersiya fəaliyyətinin tətbiqi və proqnozlaşdırılm az
583 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3722 Kommersiya fəaliyyətinin tətbiqi və proqnozlaşdırılm rus
584 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3724 Beynəlxalq kommersiya işi az
585 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3724 Beynəlxalq kommersiya işi rus
586 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3702y Elektron ticarət az
587 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3702y Elektron ticarət rus
588 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3708y Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az
589 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3708y Kommersiya fəaliyyətinin əsasları rus
590 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3710y  Kommersiya fəaliyyətinin təşkili az
591 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3710y  Kommersiya fəaliyyətinin təşkili rus
592 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3713y Reklam az
593 Ticarət və gömrük işinin təşkili 3713y Reklam rus
594 Xarici dil 3901y Xarici dil-1 İngilis dili az-rus
595 Xarici dil 3901y Xarici dil-1 Fransız az-rus
596 Xarici dil 3901y Xarici dil-1 Alman az-rus
597 Xarici dil 3903y İşgüzar xarici dil az-rus
598 Xarici dil 3906y Xarici dil (ixtisasyönümlü) az-rus