qeyri_mulki_fototex.e.n., dos. Babayev Mülkəsahib Ağabayram oğlu

01 iyun 1945-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsəsrrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Sənaye malları əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1974-cü ilə kimi “Sənaye malları əmtəəşünaslığı” kafedrasında assistent, 1974-1977-ci illərdə əyani aspirant olmuşdur.

 

 

*

1980-ci ildə Q.V.Plexanov adına Moskva Xalq Təsəsrrüfatı İnstitutunda dissertasiya müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır.

1990-cı ildən “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

110 elmi əsərin, o cümlədən dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstəriş, proqram və elmi məqalələrin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı var.