hesenov“İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının müdiri Prof. Həsənov Əli Pənah oğlu

e-mail: ali.hasanov@unec.edu.az

 

1937-ci il dekabr ayının 31-də Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.

1957-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək K.Marks adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 1958-ci ildə institutda oxuyarkən institutun komsomol komitəsinin katibi seçilmişdir. 1962-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və kafedrada müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1962-1966-cı illərdə Universitetin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr müavini seçilmişdir. 1962-1964-cü illərdə S.M.Kirov adına ADU-nun «Sənaye malları əmtəəşünaslığı» kafedrasının assistenti olmuşdur.

1966-1988-ci illərdə AzXTİ «Sənaye malları əmtəəşünaslığı» kafedrasının dosenti;
1993-2000-ci illərdə Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun rektoru;
2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru;
2004-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əmtəəşünaslıq fakultəsinin dekanı vəzifələrində işləmişdir.

2011-ci ildən “Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı” kafedrasının müdiri olub.
Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının müdiridir.

150-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 27 dərsliyin, dərs vəsaitinin və monoqrafiyanın müəllifidir.

Müxtəlif illərdə fəxri fərmanlar, mükafatlarla qiymətləndirilmiş, 2010-cu ildə AR Prezidentinin sərəncamına əsasən “Tərəqqi” medalı ilə də təltif olunmuşdur.

Ailəlidir, üç övladı var.

UNEC: Təhsilin innovativ modeli (15.04.2016)

*
21osman_ali_0034

 

1324 2