emek_natiq_foto

i.e.d., prof. Qasımov Natiq Əbülfəz oğlu

19 Mart 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Akademiyasının iqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1992-ci ildə Prezident  Yanında Idarəçilik Akademiyasını (qiyabi) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1982-1989-cu illərdə  Azərbaycan Elmi tədqiqat K/T iqtisadiyyatın təşkili institutunda kiçik və baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1986-cı ildə MEA İqtisadiyyat institutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və həmin ildə Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1989-1994-cü ildə Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqında sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır.
1998-2000-ci illərdə Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzində direktor vəzifəsində çalışmışdır.

 

 

 

1996-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1992-ci ildə dosent, 2004-cü ildə professor elmi adlarına AAK tərəfindən layiq görülmüşdür.

1995-ci ildə Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının həqiqi üzvü seçilmişdir.

2002-ci ildə Beynəlxalq Menecment Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi – Baş İdarənin rəisinin birinci müavini;
2002-2004-cü illərdə Azərbaycan respublikası Vergilər Nazirinin müavini, 3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri vəzifələrində çalışmışdır.

100-dən artıq elmi əsəri, o cümlədən 12 monoqrafiya və kitabları müxtəlif dillərdə çap edilmişdir.

2005-2010-cu ilə qədər Prezident yanında AAK iqtisadiyyat sahəsi üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2010-cu ildən “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır, professordur.

Evlidir, iki övladı  var.