riyaz_parvana_fotof.-r.e.n., b/m. Axundova Pərvanə Elman qızı

1978-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1985-ci ildə Gəncə şəhər Mircəlal adına 39 saylı orta məktəbə daxil olub, 1995-ci ildə 31 sayli orta məktəbin XI sinifini bitirib. Həmin ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Riyaziyyat–informatika fakültəsinə qəbul olunub, 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin MBA proqramı üzrə magistraturasının əyani şöbəsinin Maliyyə fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 

 

 

*
1999-2003-cü illərdə Bakı Yeyinti Sənayesi Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışıb.

2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasında laborant, 2007-ci ildən müəllim kimi çalışır.

2020-ci ildən “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının müəllimidir.

2008-ci ildə AMEA–nın Riyaziyyat İnstitutunda “Çubuqlarla möhkəmləndirilmiş mühitlə dinamik təmasda olan silindrik örtüyün parametrlərinin optimallaşdırılması” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.

Azərbaycanda və xarici jurnallarda nəşr olunmuş 17 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki qızı var.