Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Balıq və balıq məhsullarıının texnologiyası. Qədimova N.S., Axundova N.Ə., Məhərrəmova M.H. 2018 Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasi. N.Ə.Axundova, N.S.Qədimova Bank fəaliyyətinin əsasları. Z.Məmmədov Bank işi. R.A.Bəşirov Bank işi üzrə ilk interaktiv (Dərs vəsaiti). R.Bəşirov Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi.V.İ.Kuşlini Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Cəlil Kərimov, Ayaz Orucov, Tahirə Kərimova Beynəlxalq iqtisadiyyat. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov Beynəlxalq maliyyə. Dərs vəsaiti Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları (ARDNŞ). 2016 Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. N.Quliyev, M.Mahmudov Beynəlxalq marketinq. Ə.Ələkbərov, A.Əlizadə Beynəlxalq marketinq. M.Allahverdiyeva Beynəlxalq münasibətlər tarixi. A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları. E.EYVAZOV, N.BALABƏYOVA Beynəlxalq statistika nəyi öyrənir. Dərs vəsaiti Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vavilova, L.P.Borodulina. 2008 Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vavilova, L.P.Borodulina. 2009 Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Z.Məmmədov Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. İ.Rzayev Birja fəaliyyəti. Ə.İ.QASIMOV, V.Ə.HƏZİYEV Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası. Gülnaz Həsənova. 2018 Biznes əlaqələri. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Biznesdə kontrolinq. A.Karminski, N.Olenev və b. Biznesin starteji idarə edilməsi. Hacı Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Biznesin strateji idarə edilməsi. N.Həsənov Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. V.Yaroçkin, Y.Buzanova Büdcə sistemi. Ş.Bədəlov, R.Məhərrəmov, F.Qurbanov Biznesin təşkili və idarə edilməsi. A.B.Abbasov Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti. R.A.Bəşirov Biznes-Plan. R.R.Bədirov, M.R.Bədirov, K.M.Məmmədov.

ÜMUMİ BÖLMƏ

Beynəlxalq nəqliyyat hüququ. E.Ə.Əliyev Biznesmenlər üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti