Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Balıq və balıq məhsullarıının texnologiyası. Qədimova N.S., Axundova N.Ə., Məhərrəmova M.H. 2018 Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasi. N.Ə.Axundova, N.S.Qədimova Bank fəaliyyətinin əsasları. Z.Məmmədov Bank işi üzrə ilk interaktiv (Dərs vəsaiti). R.Bəşirov Beynəlxalq iqtisadiyyat. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları (ARDNŞ). 2016 Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. N.Quliyev, M.Mahmudov Beynəlxalq marketinq. Ə.Ələkbərov, A.Əlizadə Beynəlxalq marketinq. M.Allahverdiyeva Beynəlxalq statistika nəyi öyrənir. Dərs vəsaiti Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vamlova, L.P.Borodulina Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Z.Məmmədov Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. İ.Rzayev Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası. Gülnaz Həsənova. 2018 Biznes əlaqələri. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Biznesdə kontrolinq. A.Karminski, N.Olenev və b. Biznesin starteji idarə edilməsi. Hacı Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. V.Yaroçkin, Y.Buzanova Büdcə sistemi. Ş.Bədəlov, R.Məhərrəmov, F.Qurbanov Biznesin təşkili və idarə edilməsi. A.B.Abbasov Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti. R.A.Bəşirov Biznes-Plan. R.R.Bədirov, M.R.Bədirov, K.M.Məmmədov.

ÜMUMİ BÖLMƏ

Biznesmenlər üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti