Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Ş.Quliyeva. Dərs vəsaiti İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2017 İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2018 İnformasiya iqtisadiyyatı. Metodik vəsait İnformasiya iqtisadiyyatı. Metodik vəsait İnformasiya təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti İnformasiyanin işlənməsinin kodlaşdirilmasi. Bayram Qasımov, İsa Musayev, Hafiz Bayramov. 2018 İnternet texnologiyalarə əsasında marketinq. T.Burenina İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.İsayev İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Q.Əliyev İqtisadçılar üçün ingilis dili. V.V.Qolovanyov İqtisadi fikir tarixi. Rzayeva Şəhla Məhəmməd, Əliyeva Leyla Zakir. 2018 İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi. Ş.A.Hüseynova. 2018 İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. K.K.Məmtiyev, H.M.Bayramov, H.E.Hüseynov, M.Ə.Rüstəmova, S.F.Abdullayeva. 2018 İqtisadi məsələlər üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Dərs vəsaiti. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi siyasət: Metodologiya və praktika. R.Həsənov İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. R.Əliyev İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. V.Sençaqov İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri. S.M.Mikayılova İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Dərslik. İqtisadiyyatda riyaziyyat. V.Malıxin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları. Həsən Allahverdiyev İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri. T.İ.Kərimova İş yerlərinin attestasiyası. T.Yusufova İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov. 2019 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Q.S.Əlləzov

ÜMUMİ BÖLMƏ

İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları. Nüsrət Heydər oğlu Qurbanov. Elza Mədət qızı Omarova. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları.Nüsrət Heydər oğlu Qurvanov. Elza Mədət qızı Omarova. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili. Nüsrət Qurbanov, Yazgül Hüseynova, Lalə Əmiraslanova İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Quliyeva Şəfa Tofiq. 2018 İdarəetmə qərarları.K.A.Şahbazov, H.S.Həsənov, M.H.Məmmədov, V.N.Nəsibov İnformasiya təhlükəsizliyi. 2018 İntellektual sistemlər və texnologiyalar.Dərs vəsaiti İntellektual sistemlər və texnologiyalar. R.Balayev, M.Əlizadə, İ.Musayev İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.Z.İsayev İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. Metodik vəsait İqtisadi informatika. M.Əlizadə, İ.Musayev İşgüzar Azərbaycan dili. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova İşgüzar fransız dili. N.Nəbiyev, F.Həsənov İslam. Əvəz Bayramov, Hacı İsmayıl Feyzullabəyli İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İ.İmanov İstehsalın təşkili əsasları. A.S.İsayev