Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Mühasibat uçotu (rus dilində) Y.Hüseynov Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları. Devid Aleksandr və b. Maliyyə bazarlarının terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti. V.Zeynalov Maliyyə hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. 2018 Maliyyə (Suallar və Cavablar). Dərs vəsaiti Maliyyə uçotu. V.Terexova Maliyyə və bank statistikası Marketinq: ilk addım, 7-ci nəşr. F.Kotler, Q.Armstronq Marketinqə giriş (Введение в маркетинг). Q.Armstronq, F.Kotler (rus dilində) Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.Aşurov Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.S.Aşurov Metroloiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Məmmədov N.R., Aslanov Z.Y., Seydəliyev İ.M. və b. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov, N.Əliyev Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər. Ə-C.Əhmədov Milli iqtisadiyyat. A.Qradov Modern ali məktəb: məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər. Z.Məmmədov Müasir diplomatiyada protokol və etiket. V.Ulaxoviç Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili. M.Əhmədov Müəssisənin iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Müəssisənin maliyyə təhlili. Q.Liferenko Mühasibat (maliyyə) hesabatı. S.Səbzəliyev Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu və audit. Dərslik Mühasibat uçotu və audit. Q.Rzayev

ÜMUMİ BÖLMƏ

Microsoft EXCEL. M.Əlizadə, S.İsmayılova, C.Hacızadə Microsoft Word Mətn redaktoru. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Seyidzadə Mir Mustafa Xan. F.Əsədov Müasir informasiya sistemlərinin idarə olunması. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Əliyev Müstəqil Azərbaycan və Fransa. Ə.Abdullayev