badirov_muradBadirov Murad Rashid oghlu

Badirov Murad Rashid oghlu was born in 1977.

He graduated from the School of “Engineering Economics” of the Azerbaijan State Institute of Economics (present Azerbaijan State University Economics) and got the major of “Management on Service Fields” in 1998. He became a graduate student of the Institute of the National Economy under the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan in 2000 and became a Master on “Organization and Management of Business” in 2002. He began the labor activity as an assistant to the Rector of the Institute of National Economy under the Cabinet of Ministers of RA, then as a senior laboratory assistant at the Department of “Organization of Management” of the Azerbaijan State University of Economics and then as a teaching staff at the same Department within 13 years.

*

Murad Rashid oghlu Badirov ia the author of some theses, scientific articles, syllabuses and two training aids such as:

  1. «Kapital bazarı» Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti; «Azər» nəşriyyatı, Bakı,2002,(16 ç.v.);
  2. «Biznesdə təşkilatdaxili münasibətlər» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İdarəetmə» bölməsi, Bakı,2006
  3. «Faizsiz bankçılıq» elmi məqalə.
  4. «Səhmdarlıq işi» dərslik, rus dilindən tərcümə, Bakı, 2010;
  5. «Biznesin təşkilinin əsasları» dərslik, rus dilindən tərcümə, Bakı, 2012;
  6. «Biznes əlaqələri» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsi, Bakı, 2012;
  7. «Pablik rileyşins sosial məsuliyyətin ayrılmaz bir parçası kimi» elmi məqalə
  8. «Biznesin strateji idarəedilməsi» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsi, Bakı, 2013;
  9. «Biznes əlaqələri» Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, 2013.

He is married, has got two children.

Development of Small and Medium- sized Enterprise will improve Citizens’ Welfare (25.01.2017)