badirov_muradBədirov Murad Rəşid oğlu

1977-ci ildə anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Mühəndis iqtisadiyyatı fakültəsini bitirərək «İstehsal sahələri üzrə menecment» ixtisasına yiyələnmişdir.

2000-ci ildə AR Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutuna “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” ixtisası üzrə maqistratura şöbəsinə daxil olmuş;
2002-ci ildə maqistr elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir.

Əmək fəaliyyəti­nə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda rektor köməkçisi vəzifəsində başlamışdır. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  «İdarəetmənin təşkili» kafedrasında baş labo­rant vəzifəsinə keçmişdir və həmin kafedrada əvvəlcə baş laborant, sonra müəl­lim vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda isə Biznesin idarəedilməsi kafedrasının müəllimidir.

*

Bir neçə tezis, elmi məqalələrin, dərs proqramlarının və iki dərs vəsaitinin müəllifidir ki, bunlardan da əsasları aşağıdakılardır:

  1. «Kapital bazarı» Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti; «Azər» nəşriyyatı, Bakı,2002,(16 ç.v.);
  2. «Biznesdə təşkilatdaxili münasibətlər» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İdarəetmə» bölməsi, Bakı,2006
  3. «Faizsiz bankçılıq» elmi məqalə.
  4. «Səhmdarlıq işi» dərslik, rus dilindən tərcümə, Bakı, 2010;
  5. «Biznesin təşkilinin əsasları» dərslik, rus dilindən tərcümə, Bakı, 2012;
  6. «Biznes əlaqələri» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsi, Bakı, 2012;
  7. «Pablik rileyşins sosial məsuliyyətin ayrılmaz bir parçası kimi» elmi məqalə
  8. «Biznesin strateji idarəedilməsi» fənn proqramı,Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsi, Bakı, 2013;
  9. «Biznes əlaqələri» Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, 2013.

*
Ailəlidir, üç övladı var.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

M.Bədirov UNEC NEWS-da

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdıracaq (25.01.2017)